δίωξη  

  • strafrechtliche Verfolgung
    upvotedownvote
  • Strafverfolgung
    upvotedownvote
  • Verfolgung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο όρος ποινική δίωξη, ή ποινική αγωγή χαρακτηρίζει τη δίωξη που ασκείται αποκλειστικά κατά προσώπων που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη. Την διαδικασία ...

... τα θρησκευτικά φρονήματά του κατά την τρίτη δεκαετία του 14ου αιώνα. Η δίωξη του Χιονίου έλαβε χώρα την περίοδο οπότε κυβερνούσε ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος ...

... το πρώτο διάταγμα, με το οποίο οριζόταν η καταστροφή των εικόνων και η δίωξη των εικονόφιλων. Τα κείμενα των χρονογράφων συνδέουν τους χρόνους των διωγμών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dioksi, thioksi, diwksh


Deutsche Synonyme zu: δίωξη

Anklage strafrechtliche Verfolgung Hetze Verfolgungsjagd Kesseltreiben Hatz Verfolgung Jagd Hetzjagd Gjaid

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15