{το}  δίχτυ Subst.  [dichti, thichti, dixty]

{das}    Subst.
(462)

Etymologie zu δίχτυ

δίχτυ mittelgriechisch δίκτυ altgriechisch δίκτυον


GriechischDeutsch
Η διεύθυνση του νήματος του δικτυώματος σε ένα τυπικό δίχτυ με ρομβοειδή μάτια (Α) και σε δίχτυ που έχει περιστραφεί κατά 90° (Β) παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα:Richtung des Netzgarns in einem rautenförmig geknoteten Standardnetz (A) und einem um 90° gedrehten Netz (B)

Übersetzung bestätigt

Η απόσταση αυτή πρέπει να μετράται κάθετα προς τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινί δεσίματος του σάκου με το δίχτυ τεντωμένο προς τη διεύθυνση της μέτρησης.Dieser Abstand muss im rechten Winkel zu den Laschen, Tauen oder der Steertleine gemessen werden, wobei das Netz in Richtung dieser Messung zu strecken ist.

Übersetzung bestätigt

Ο δίσκος αποτελείται από πλαίσιο (από πλεξιγκλάς ή άλλο κατάλληλο υλικό), ύψους 5-7 cm καλυμμένο στο επάνω μέρος με χονδρό δίχτυ 2-5 mm και στο κάτω μέρος με λεπτό δίχτυ 10-30 μm.Die Laichschale besteht aus einem Rahmen (aus Plexiglas oder einem anderen geeigneten Material) und ist 5 bis 7 cm hoch; am oberen Ende ist ein grobes Netz mit einer Maschenweite von 2 bis 5 mm befestigt, unten auf dem Boden ein feines Netz mit einer Maschenweite von 10 bis 30 μm.

Übersetzung bestätigt

Στο χονδρό δίχτυ του πλαισίου προσδένονται πολυάριθμα κομμάτια νάιλον σκοινιού ξετυλιγμένου τα οποία αποτελούν σημεία η'απύθέσης αβγών.An dem groben Netz des Rahmens wird eine Reihe von „Laichbäumen“, die aus ungedrehtem Nylonfaden bestehen, befestigt.

Übersetzung bestätigt

Στον Ανατολικό, τον Δυτικό και τον Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό ισχύουν τα ακόλουθα ειδικά μέτρα:(α) στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη θαλάσσιας χελώνας στο δίχτυ, καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διάσωση της χελώνας πριν εμπλακεί στο δίχτυ, με τη χρήση, εφόσον είναι αναγκαίο, ταχύπλοου σκάφους,Im östlichen, westlichen und mittleren Pazifik gelten folgende Sondermaßnahmen:a) Wenn eine Meeresschildkröte im Netz gesichtet wird, sind angemessene Maßnahmen, erforderlichenfalls auch unter Einsatz eines Schnellbootes, zur Rettung der Schildkröte zu ergreifen, bevor sie sich im Netz verfängt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Netz
Netzwerk

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δίχτυ.Singular

Plural

Nominativ das Netz

die Netze

Genitiv des Netzes

der Netze

Dativ dem Netz
dem Netze

den Netzen

Akkusativ das Netz

die Netze
Griechische Definition zu δίχτυ

δίχτυ το [δíxti] : πλέγμα από νήματα ή από σύρματα που διασταυρώνονται σε ορθή ή οξεία γωνία και που σχηματίζουν διάκενα, δηλ. θηλιές σχετικά μεγάλου πλάτους, ανάλογα με τη χρήση του· χρησιμοποιείται: 1α. γενικά ως παγίδα στην αλιεία, στη σύλληψη άγριων ζώων κτλ.: Ο ψαράς έριξε ξανά τα δίχτυα του. Tο ζώο έπεσε στο δίχτυ του κυνηγού. || ο ιστός της αράχνης. (έκφρ.) έπεσε στα δίχτυα της αράχνης, παγιδεύτηκε. β. (μτφ., συνήθ. πληθ.) για να δηλώσουμε τις μεθόδους ή τους μηχανισμούς που λειτουργούν με τρόπο ύπουλο, για να παγιδεύσουν κπ. και να τον εμπλέξουν σε μια κατάσταση από την οποία δύσκολα μπορεί να ξεφύγει: Οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν απλώσει παντού τα δίχτυα τους. Πιάστηκε στα δίχτυα της αγάπης / της γοητείας της. Έριξε παντού τα δίχτυα του, δημιούργησε πολλές και ποικίλες σχέσεις, για να πετύχει το σκοπό του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback