δίλογος  

  • bestehend aus zwei Arten/Typen
    upvotedownvote
  • hinterhältig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πολλές από τις ιδιότητες των αλγεβρικών πολλαπλοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διλογικών ισοδυναμιών και όλες τις τοπολογικές ιδιότητες εξαρτώνται από τη συμπεριφορά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilogos, diloros, thilogos


Synonyme zu: δίλογος

διπρόσωπος

ύπουλος


Deutsche Synonyme zu: δίλογος

niederträchtig infam böswillig boshaft maliziös hinterhältig arglistig übelwollend bösartig übelgesinnt dolos intrigant hinterlistig perfid heimtückisch hinterfotzig perfide verräterisch verschlagen trickreich meuchlings hintertrieben link biestig gemein schofel charakterlos schurkisch schofelig durchtrieben falsch hundsgemein tückisch hinterrücks hintenherum auf die linke Tour

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15