δάφνη  

  • Laurel
    upvotedownvote
  • Lorbeer
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dafni, thafni, dafnh


Deutsche Synonyme zu: δάφνη

Lorbeerblatt Lorbeer


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δάφνη δάφνες
Genitiv δάφνης δαφνών
Akkusativ δάφνη δάφνες
Vokativ δάφνη δάφνες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15