γιατό  

  • da
    upvotedownvote
  • weil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση (κρητική ...

... Μεσόγειο. Παρόλο που ήταν ικανή και δαιμόνια μονάρχης, έμεινε διάσημη κυρίως γιατί κατόρθωσε να γοητεύσει δυο από τους ισχυρότερους άνδρες της εποχής της, ...

... ή το 519 π.Χ. πέθανε ο Αναξανδρίδας Β', ο Δωριεύς έθεσε ζήτημα διαδοχής γιατί ναι μεν ο Κλεομένης Α' ήταν πρωτότοκος από τη δεύτερη σύζυγο αλλά εκείνος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

giato, jiato


Synonyme zu: γιατό

επειδή


Deutsche Synonyme zu: γιατό

alldieweil nachdem da da ja da obendrein weil denn nämlich indem also ergo insofern mithin wo daselbst hier dort ebenda dortselbst am (genannten) Ort ebendort ibidem ibid. ibd. ib. a.a.O. a. a. O. ebd. am angegebenen Ort am angeführten Ort am aufgeführten Ort genau dort an gleicher Stelle umso eher als sintemalen ja schließlich sintemal zumal zumal ja da nämlich zumal da doch (mit Verb + Subj. davor; literarisch) wo ja wo doch wo schließlich umso mehr als umso weniger als dabei (hauptsatzeinleitend) wo sogar wenn sogar um aufgrund dessen

Ähnliche Worte

γιατούτον

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15