για  

  • für
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ήταν εύκολο για μένα να λύσω το πρόβλημα.

Επιτέλους βρήκε ένα στοιχείο για το μυστήριο.

Με τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα του, είναι παράδειγμα για την υπόλοιπη ομάδα.

Quelle: anmaretto, anmaretto, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gia, jia


Deutsche Synonyme zu: για

zu Händen z. Hd. für für jedes je pro das (Kilo / Pfund / Stück) (zu) per à zu je die (Woche / Minute / Kiste / Flasche ...) anstelle (von) statt zugunsten sondern statt dessen stattdessen anstatt an Stelle (von) zu Gunsten von zum Besten von zum Vorteil von zu (jemandes) Nutz und Frommen im Zusammenhang (mit) im Kontext (von) im Rahmen (von) im Zuge (von) bei zuliebe um (...) willen wegen (...) halber ...halber um dessentwillen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15