γεύομαι  Verb  [gevome, jevome, geyomai]

Ähnliche Bedeutung wie γεύομαι

Noch keine Synonyme


Beispielsätze probieren

... Dieses Buch ist das literarische Äquivalent zu Haribosüßigkeiten: Man will nur eins probieren und verschlingt letztendlich die ganze Tüte. ...

... Immer wenn sich der Preis für Zigaretten erhöht, probieren viele Menschen mit dem Rauchen aufzuhören. ...

... Sie probieren den Reis. ...

Quelle: MUIRIEL, Esperantostern, Fingerhut

Grammatik


ΓΕΥΟΜΑΙ
I taste
Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γεύομαιγευόμαστε
γεύεσαιγεύεστε, γευόσαστε
γεύεταιγεύονται
Imper
fekt
γευόμουν(α)γευόμαστε, γευόμασταν
γευόσουν(α)γευόσαστε, γευόσασταν
γευόταν(ε)γεύονταν, γευόντανε, γευόντουσαν
Aoristγεύτηκαγευτήκαμε
γεύτηκεςγευτήκατε
γεύτηκεγεύτηκαν, γευτήκαν(ε)
Per
fect
έχω γευτείέχουμε γευτεί
έχεις γευτείέχετε γευτεί
έχει γευτείέχουν γευτεί
Plu
per
fect
είχα γευτείείχαμε γευτεί
είχες γευτείείχατε γευτεί
είχε γευτείείχαν γευτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γεύομαιθα γευόμαστε
θα γεύεσαιθα γεύεστε, θα γευόσαστε
θα γεύεταιθα γεύονται
Fut
ur
θα γευτώθα γευτούμε
θα γευτείςθα γευτείτε
θα γευτείθα γευτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γευτείθα έχουμε γευτεί
θα έχεις γευτείθα έχετε γευτεί
θα έχει γευτείθα έχουν γευτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γεύομαινα γευόμαστε
να γεύεσαινα γεύεστε, να γευόσαστε
να γεύεταινα γεύονται
Aoristνα γευτώνα γευτούμε
να γευτείςνα γευτείτε
να γευτείνα γευτούν(ε)
Perfνα έχω γευτείνα έχουμε γευτεί
να έχεις γευτείνα έχετε γευτεί
να έχει γευτείνα έχουν γευτεί
Imper
ativ
Presγεύεστε
Aoristγέψουγευτείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristγευτεί
Griechische Definition zu γεύομαι

γεύομαι [jévome] .1β : 1. δοκιμάζω τη γεύση φαγητού ή ποτού βάζοντας στο στόμα μου μια μικρή ποσότητα. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu γεύομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15