γαλαξίας  

  • Galaxie
    upvotedownvote
  • Galaxy
    upvotedownvote
  • Milchstraße
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

galaksias, ralaksias


Deutsche Synonyme zu: γαλαξίας

Galaxie Welteninsel Milchstraße Galaxis


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ γαλαξίας γαλαξίες
Genitiv γαλαξία γαλαξιών
Akkusativ γαλαξία γαλαξίες
Vokativ γαλαξία γαλαξίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15