{το}  βράδυ Subst.  [vradi, vrathi, brady]

{die}    Subst.
(11541)
{der}    Subst.
(9653)

Etymologie zu βράδυ

βράδυ substantiviertes Neutrum des altgriechischen επιθέτου βραδύς με αλλαγή του τονισμού


GriechischDeutsch
2.2 Εξακολουθούν να είναι χαραγμένα στη συλλογική μνήμη ιδιαίτερα όσων ενδιαφέρονται για θέματα ναυτιλίας τα τραγικά ατυχήματα των πλοίων ανοικτής θάλασσας «Herald of Free Enterprise» και «Estonia», το 1987 και το βράδυ της 27 προς 28 Σεπτεμβρίου 1994, αντίστοιχα, με το πρώτο να πλέει έξω από το Zeebrugge του Βελγίου και το δεύτερο έξω από το Ταλίν με πορεία προς τη Στοκχόλμη και να βυθίζεται ανοικτά των φινλανδικών ακτών.2.2 Die tragischen Fährunglücke der „Herald of Free Enterprise“ bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Seebrügge (Belgien) im Jahr 1987 und der „Estonia“ auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Küste in der Nacht vom 27. auf den 28. September 1994 sind zumindest all jenen, die sich für Seefahrt interessieren, noch in Erinnerung.

Übersetzung bestätigt

Το δισκίο πρέπει πάντα να λαμβάνεται όταν ο ασθενής έχει μείνει νηστικός όλο το βράδυ για τουλάχιστον έξι ώρες και τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το πρώτο γεύμα ή ποτό της ημέρας.Die Tabletten müssen immer eingenommen werden, nachdem der Patient über Nacht mindestens sechs Stunden nichts zu sich genommen hat und mindestens 30 Minuten vor der ersten Mahlzeit bzw. der ersten Flüssigkeitsaufnahme des Tages.

Übersetzung bestätigt

μόλις αρχίσατε την αγωγή με ινσουλίνη ή αλλάξατε σε κάποιο άλλο σκεύασμα ινσουλίνης (κατά τη μετάβαση από την προηγούμενή σας βασική ινσουλίνη στο Toujeo, εφόσον παρουσιασθεί υπογλυκαιμία, θεωρείται πιθανότερο ότι αυτή θα εμφανισθεί το πρωί παρά το βράδυ),Sie die Behandlung neu begonnen haben oder auf eine andere Insulinzubereitung umgestiegen sind (beim Wechsel von Ihrem bisherigen Basalinsulin zu Toujeo treten Hypoglykämien, wenn Sie auftreten, eher am Morgen als in der Nacht auf),

Übersetzung bestätigt

Στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις όπως συνέβη χθες το βράδυ.Beispielsweise Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Maßnahmen für einen leichteren Kreditzugang für KMU, – wie wir es letzte Nacht erreicht haben.

Übersetzung bestätigt

Μετά από εκτεvείς συζητήσεις, τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και τo Συμβoύλιo, συvεδριάζovτας χθες τo βράδυ στo Στρασβoύργo για τέταρτη φoρά στo πλαίσιo της Επιτρoπής Συvεvvόησης (), κατέληξαv σε συμφωvία σχετικά με τo Πέμπτo Κoιvoτικό Πρόγραμμα-Πλαίσιo δράσεωv έρευvας, τεχvoλoγικής αvάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας(1998 2002).Das Europäische Parlament und der Rat, die in der vergangenen Nacht in Straßburg zum vierten Mal im Vermittlungsausschuß () zusammengetreten sind, haben nach mehrstündigen schwierigen Beratungen eine Einigung über das Fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Maßnahmen im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002) erzielt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu βράδυ.Singular

Plural

Nominativdie Nacht

die Nächte

Genitivder Nacht

der Nächte

Dativder Nacht

den Nächten

Akkusativdie Nacht

die Nächte


Griechische Definition zu βράδυ

βράδυ το [vráδi] : το χρονικό διάστημα μετά τη δύση του ήλιου ως τα μεσάνυχτα: Δουλεύει απ΄ το πρωί ως το βράδυ. Kοντεύει το βράδυ κι ακόμα δεν τέλειωσα τις δουλειές μου. Aύριο το βράδυ θα περάσω να σε πάρω, να πάμε για κανένα ποτό. Πέρασα το βράδυ διαβάζοντας. || η νύχτα, το σκοτάδι της νύχτας: Ήρθε το βράδυ κι εμείς ακόμα περπατούσαμε. Περνάνε τα βράδια τους διαβάζοντας ως το πρωί. Πέφτει το βράδυ κι η κίνηση στο δρόμο αραιώνει. (έκφρ.) πρωί βράδυ, διαρκώς. από το πρωί* ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. || (ως κατάρα) να μη σε βρει το βράδυ!, να πεθάνεις. || (ως ευχή) καλό βράδυ. || (ως επίρρ.): Θα περάσω αύριο βράδυ να τα πούμε. Xθες βράδυ σου τηλεφώνησα. βραδάκι το YΠΟKΟΡ το πρώτο διάστημα του βραδιού: Έλα το βράδυ να πάμε σινεμά. Aς δώσουμε ένα ραντεβού κατά το βράδυ.

[μσν. βράδυ ουσιαστικοπ. ουδ. του αρχ. επιθ. βραδύς, με μετακ. του τόνου ίσως κατά το ελνστ. επίρρ. βράδιον `αργότερα΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback