βλάκας  (vlakas, blakas)  


Beispielsätze βλάκας

Δεν είναι βλάκας.

Με άλλα λόγια, είσαι βλάκας.

Quelle: enteka, glavkos


Anzeige

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βλάκας βλάκες
Genitiv βλάκα βλακών
Akkusativ βλάκα βλάκες
Vokativ βλάκα βλάκες

Weiterführende Links

Griechische Definition von βλάκαςβλάκας

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15