βιομηχανία  

  • Industrie
    upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βιομηχανία βιομηχανίες
Genitiv βιομηχανίας βιομηχανιών
Akkusativ βιομηχανία βιομηχανίες
Vokativ βιομηχανία βιομηχανίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15