αυτός  

  • dieser/diese/dieses
    upvotedownvote
  • er
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ποιός είναι αυτός ο άντρας;

Πού βρήκε αυτός αυτά τα χρήματα;

Εμείς δουλεύουμε κι αυτός κοιτάζει.

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aftos, aytos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15