{το}  αυτός Subst.  [aftos, aytos]

(0)

Etymologie zu αυτός

αυτός altgriechisch αὐτός indoeuropäisch (Wurzel) *h₂ew (αὖ) + *to-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αυτός.Griechische Definition zu αυτός

αυτός (I), αντων.· ατός· αύτος· ταύτος· ταυτός· γεν. του· ντου· της· τση· των· (από συμφ. γεν. και αιτιατ.) τως· ντως· αιτιατ. τον· την· το· τους· τσι· τες· τα.

1) (Ως αντιδιασταλτική, ενίοτε με το άρθρο ή με τους εγκλινόμενους τ. μου, σου, του, κλπ. για έμφαση) αυτός, αυτός ο ίδιος· μόνος (μου)· με τη θέλησή (μου):
εκατέβην ο αυτός πρίντζης να καβαλλικεύσει (Mαχ. 54818
κι αυτόν το δειν της δύνεται να δώσει! (Kυπρ. ερωτ. 194
ατοί τους γαρ και μοναχοί αλλήλως επαινούνται (Xρον. Mορ. H 770
αυτός μου υπάγω (Gesprächb. 658
όλοι επαρεδόθησαν κι ο πρίγκιπας ατός του (Xρον. Mορ. P 4086
έκφρ. επί το αυτό = στο ίδιο μέρος:
(Πανάρ. 6712).
2) (Ως επαναληπτική) αυτός:
(Aλεξ. 1491), (Σπαν. A 159).
3) (Ως προσωπ., για να δηλωθεί το γ´ πρόσ.) αυτός:
είπαν προς αυτόν (Πεντ. Έξ. XXXII 1
ήφερεν με αυτόν την θυγατήρ του (Xρον. Mορ. H 6464
πληθαίνει τως την όρεξη και δύναμη τως δίδει (Eρωτόκρ. A´ 545
(η γεν. του θηλ. αυτής και η γεν. του αρσ. αύτου αμετάβλητες για όλα τα γένη και τους αριθμούς σε συνεκφ. με τους εγκλινόμενους τ. μου, σου, σας, τους, για να δηλωθούν τα τρία πρόσωπα της προσωπ. αντων.):
ήτον πολλά βαρετά … εις αυτής σας να τ’ αγροικάτε (Mαχ. 62019
τα δυο σου ’μάττια να βιγλίσουν εις αύτου μου στεριά (Kυπρ. ερωτ. 847).
4) (Ως δεικτ.) αυτός:
ευθύς προς αύτους όρμησεν (Kορων., Mπούας 64).
5) (Ως κτητ., προκ. για το γ´ πρόσ., συν. η γεν. των εγκλινόμενων τ.):
τσι αδελφούς τως (Λεηλ. Παροικ. 285).
[αρχ. αντων. αυτός. T. σήμ. ιδιωμ. (IΛ). H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback