ατυχώ Verb  [aticho, atyxw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ατυχώς

Grammatik

Grammatik zu ατυχώ


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ατυχώατυχούμε
ατυχείςατυχείτε
ατυχείατυχούν(ε)
Imper
fekt
ατυχούσαατυχούσαμε
ατυχούσεςατυχούσατε
ατυχούσεατυχούσαν(ε)
Aoristατύχησαατυχήσαμε
ατύχησεςατυχήσατε
ατύχησεάτυχησαν, ατυχήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω ατυχήσειέχουμε ατυχήσει
έχεις ατυχήσειέχετε ατυχήσει
έχει ατυχήσειέχουν ατυχήσει
Plu
perf
ekt
είχα ατυχήσειείχαμε ατυχήσει
είχες ατυχήσειείχατε ατυχήσει
είχε ατυχήσειείχαν ατυχήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ατυχώθα ατυχούμε
θα ατυχείςθα ατυχείτε
θα ατυχείθα ατυχούνε
Fut
ur
θα ατυχήσωθα ατυχήσουμε
θα ατυχήσειςθα ατυχήσετε
θα ατυχήσειθα ατυχήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ατυχήσειθα έχουμε ατυχήσει
θα έχεις ατυχήσειθα έχετε ατυχήσει
θα έχει ατυχήσειθα έχουν ατυχήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ατυχώνα ατυχούμε
να ατυχείςνα ατυχείτε
να ατυχείνα ατυχούν(ε)
Aoristνα ατυχήσωνα ατυχήσουμε
να ατυχήσομε
να ατυχήσειςνα ατυχήσετε
να ατυχήσεινα ατυχήσουν(ε)
Perfνα έχω ατυχήσεινα έχουμε ατυχήσει
να έχεις ατυχήσεινα έχετε ατυχήσει
να έχει ατυχήσεινα έχουν ατυχήσει
Imper
ativ
Presατυχείτε
Aoristατύχησεατυχήστε, ατυχήσετε
Part
izip
Presατυχώντας
Perfέχοντας ατυχήσει
InfinAoristατυχήσειGriechische Definition zu ατυχώ

ατυχώ [atixó] .9α : είμαι, αποδεικνύομαι άτυχος, αποτυχαίνω σε κτ. από κακή τύχη, μου συμβαίνει κάποια ατυχία σε κτ.: Aτύχησε στον πρώτο της γάμο και δεν ξαναπαντρεύτηκε. Aτύχησαν στη ζωή.

[λόγ. < αρχ. ἀτυχῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback