ασάλευτος Adj.  [asaleftos, asaleytos]

  Adj.
(0)

Etymologie zu ασάλευτος

ασάλευτος altgriechisch ἀσάλευτος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ασάλευτος -η -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ασάλευτος.



Griechische Definition zu ασάλευτος

ασάλευτος, επίθ.· ασαλεύωτος.

1)
α) Ακλόνητος:
(Ερωτόκρ. Β´ 2363
β) ακίνητος:
(Βίος Αλ. 1675
γ) που δε μπορεί να φύγει από κάπου· αμετακίνητος:
εγίνουσουν ασάλευτος … από τον νουν μου (Ερωτοπ. 80
δ) που μένει ακίνητος από έκπληξη:
Όλοι επομείνα ασάλευτοι έτσι να τονε δούσι (Ερωτόκρ. Ε´ 1381).
2) (Μεταφ.) σταθερός, αδιάσειστος, αμετάβλητος:
(Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [400]), (Ιστ. πατρ. 1681), (Μαχ. 2617).
3) Ατρόμητος:
Η δεξιά των Μακεδόνων ασάλευτη είναι (Διήγ. Αλ. G 28528‑9).
4) Απείραχτος, ακέραιος:
Τα … κτίσματα έμειναν ασάλευτα (Hagia Sophia ω 53522).
5) (Προκ. για αίτημα) απαραβίαστος:
γενέσθω … το παρά των Τούρκων αιτηθέν ασάλευτον (Δούκ. 14525).
[αρχ. επίθ. ασάλευτος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback