αρχαία ελληνικά   [archea ellinika, arxaia ellhnika]

{das}    Subst.
(4)

GriechischDeutsch
Στην Ολομέλεια προ μηνών, εν όψει του έτους γλωσσών, είχε εγκριθεί ομοφώνως μία έκθεση του κ. Graηa Moura στην οποία περιελαμβάνετο η σύσταση να διδάσκονται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην μέση εκπαίδευση, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά ως μητέρες γλώσσες των σημερινών γλωσσών, προκειμένου η εκμάθηση των σημερινών γλωσσών να γίνεται εις βάθος και σωστότερα.Vor einigen Monaten hat das Plenum angesichts des Jahres der Sprachen einstimmig den Bericht von Herrn Graça Moura angenommen, in dem die Empfehlung enthalten ist, in allen Mitgliedstaaten der europäischen Union in der Sekundarstufe Altgriechisch und Latein als die Ursprungssprachen unserer Gegenwartssprachen zu unterrichten, damit die letzteren gründlicher und korrekter gelernt werden können.

Übersetzung bestätigt

Τούτου λεχθέντος, δεν είναι δεδομένο ότι μαθήματα, όπως τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, η ιστορία, η αρχαιολογία και η γλωσσολογία, δεν σχετίζονται με την αγορά εργασίας.Andererseits bedeutet das nicht, dass Fächer wie Altgriechisch, Latein, Geschichte, Archäologie und Sprachwissenschaften nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Altgriechisch

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αρχαία ελληνικά.Singular 1Singular 2Plural
Nominativ(das) Altgriechischdas Altgriechische
Genitiv(des) Altgriechisch
(des) Altgriechischs
des Altgriechischen
Dativ(dem) Altgriechischdem Altgriechischen
Akkusativ(das) Altgriechischdas Altgriechische


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback