αρρωσταίνω Verb  [arrosteno, arrwstainw]

(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu αρρωσταίνω

αρρωσταίνω altgriechisch ἀρρωστέω / ἀρρωστῶ


GriechischDeutsch
Πείτε ότι αρρωσταίνω, που δεν συμβαίνει συχνά, σας διαβεβαιώ, και να πρέπει να ανακουφιστώ τη νύχτα.Sollte ich krank werden, was allerdings selten vorkommt, und ich müsste mich nachts erleichtern ...

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
ασθενώ
νοσώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αρρωσταίνω

Aktiv Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αρρωσταίνωαρρωσταίνουμε, αρρωσταίνομε
αρρωσταίνειςαρρωσταίνετε
αρρωσταίνειαρρωσταίνουν(ε)
Imper
fekt
αρρώσταινααρρωσταίναμε
αρρώσταινεςαρρωσταίνατε
αρρώσταινεαρρώσταιναν, αρρωσταίναν(ε)
Aoristαρρώστησααρρωστήσαμε
αρρώστησεςαρρωστήσατε
αρρώστησεαρρώστησαν, αρρωστήσαν(ε)
Per
fekt
έχω αρρωστήσει
έχω αρρωστημένο
έχουμε αρρωστήσει
έχουμε αρρωστημένο
έχεις αρρωστήσει
έχεις αρρωστημένο
έχετε αρρωστήσει
έχετε αρρωστημένο
έχει αρρωστήσει
έχει αρρωστημένο
έχουν αρρωστήσει
έχουν αρρωστημένο
Plu
per
fekt
είχα αρρωστήσει
είχα αρρωστημένο
είχαμε αρρωστήσει
είχαμε αρρωστημένο
είχες αρρωστήσει
είχες αρρωστημένο
είχατε αρρωστήσει
είχατε αρρωστημένο
είχε αρρωστήσει
είχε αρρωστημένο
είχαν αρρωστήσει
είχαν αρρωστημένο
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αρρωσταίνωθα αρρωσταίνουμε, θα αρρωσταίνομε
θα αρρωσταίνειςθα αρρωσταίνετε
θα αρρωσταίνειθα αρρωσταίνουν(ε)
Fut
ur
θα αρρωστήσωθα αρρωστήσουμε, θα αρρωστήσομε
θα αρρωστήσειςθα αρρωστήσετε
θα αρρωστήσειθα αρρωστήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αρρωστήσει
θα έχω αρρωστημένο
θα έχουμε αρρωστήσει
θα έχουμε αρρωστημένο
θα έχεις αρρωστήσει
θα έχεις αρρωστημένο
θα έχετε αρρωστήσει
θα έχετε αρρωστημένο
θα έχει αρρωστήσει
θα έχει αρρωστημένο
θα έχουν αρρωστήσει
θα έχουν αρρωστημένο
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αρρωσταίνωνα αρρωσταίνουμε, να αρρωσταίνομε
να αρρωσταίνειςνα αρρωσταίνετε
να αρρωσταίνεινα αρρωσταίνουν(ε)
Aoristνα αρρωστήσωνα αρρωστήσουμε, να αρρωστήσομε
να αρρωστήσειςνα αρρωστήσετε
να αρρωστήσεινα αρρωστήσουν(ε)
Perfνα έχω αρρωστήσει
να έχω αρρωστημένο
να έχουμε αρρωστήσει
να έχουμε αρρωστημένο
να έχεις αρρωστήσει
να έχεις αρρωστημένο
να έχετε αρρωστήσει
να έχετε αρρωστημένο
να έχει αρρωστήσει
να έχει αρρωστημένο
να έχουν αρρωστήσει
να έχουν αρρωστημένο
Imper
ativ
Presαρρώσταινεαρρωσταίνετε
Aoristαρρώστησεαρρωστήστε
Part
izip
Presαρρωσταίνοντας
Perfέχοντας αρρωστήσει, αρρωστημένος
InfinAoristαρρωστήσει

Griechische Definition zu αρρωσταίνω

αρρωσταίνω [arosténo] Ρ αόρ. αρρώστησα, απαρέμφ. αρρωστήσει, μππ. αρρωστημένος* : 1.(για άνθρ. ή ζώο) προσβάλλομαι από αρρώστια, είμαι άρρωστος, ασθενής: Aρρώστησα βαριά. Πρόσεχε την υγεία σου, γιατί θα αρρωστήσεις. || (για φυτά, καρπούς): Aρρώστησε το κλήμα / ο καπνός / η σταφίδα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback