{το}  αρμένισμα  Substantiv  [armenisma]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αρμένισμα

Noch keine Synonyme

GrammatikGriechische Definition zu αρμένισμα

αρμένισμα το [arménizma] : (κυρ. για ιστιοφόρο) η ενέργεια του αρμενίζω, η πλεύση.

[αρμενισ- (αρμενίζω) -μα]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αρμένισμα

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15