{το}  αρμένισμα  Subst.  [armenisma]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αρμένισμα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αρμένισμα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αρμένισμα

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu αρμένισμα

αρμένισμα το [arménizma] : (κυρ. για ιστιοφόρο) η ενέργεια του αρμενίζω, η πλεύση.

[αρμενισ- (αρμενίζω) -μα]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback