απότομο  (apotomo)  


Beispielsätze απότομο

Quelle: Wikipedia

... ενώ ανθούσαν οι τέχνες και το εμπόριο. Εντούτοις, η επέκταση αυτή έλαβε απότομο τέλος μετά τη Μάχη του Μαντζικέρτ, το 1071. Με τον τρόπο αυτό η αυτοκρατορία ...

... χρυσό στη λιθόσφαιρα. Όταν είναι σε στερεή μορφή και καμφθεί ή τεντωθεί απότομα παράγει ένα χαρακτηριστικό τρίξιμο. Διατηρείται υγρό σε ένα μεγάλο εύρος ...

... Έκρηξη είναι η απότομη μεταβολή (κατά κύριο λόγο αύξηση) του όγκου που καταλαμβάνει η ύλη στον χώρο που συνεπάγεται απότομη απελευθέρωση ενέργειας και ...


Beispielsätze plötzlich

Unser Zug hielt plötzlich an.

Ich hatte zwei Stunden lang gearbeitet, als ich mich plötzlich krank fühlte.

Ich dachte plötzlich an meine verstorbene Mutter.

Quelle: MUIRIEL, Kerstin, Wolf


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von απότομοαπότομο

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15