αποφασιστικός Adj.  [apofasistikos]

  Adj.
(20)
  Adj.
(7)
  Adj.
(4)
  Adj.
(0)

Etymologie zu αποφασιστικός

αποφασιστικός αποφασίζω + -τικός ((Lehnübersetzung) französisch décisif)


GriechischDeutsch
Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών δεν θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας σε τυχόν απόφαση για μετεγκατάσταση των εταιρειών του κλάδου μεταποίησης του PET.Es wird daher der Schluss gezogen, dass die Einführung von Ausgleichszöllen die der Unternehmen in der PET-verarbeitenden Industrie letztendlich nicht entscheidend beeinflussen wird.

Übersetzung bestätigt

ειδικές παρατηρήσεις), η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση σε ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης της παραγωγής είναι συχνά αποφασιστικός παράγοντας για την εξασφάλιση νέων ναυπηγικών σχεδίων.4.5 Nach Meinung des EWSA sollte, bevor ausführlich auf die Frage der Ausfuhrkredite eingegan­gen wird (vgl. die "Besonderen Bestimmungen"), zunächst betont werden, dass eine konkur­renzfähige Finanzierung der Produktion häufig entscheidend für die Vergabe neuer Aufträge ist.

Übersetzung bestätigt

πρέπει να τονιστεί ο αποφασιστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην ανάπτυξη, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχέςdie Rolle der Frau sei entscheidend für die Entwicklung, insbesondere in den ländlichen Gebieten

Übersetzung bestätigt

Αυτό ήταν αποφασιστικός παράγοντας για τα μεγάλα τεχνολογικά προβλήματα σε θέματα ασφάλειας των αντιδραστήρων σοβιετικής κατασκευής, πράγμα που θα θιγεί στο κεφάλαιο 4.Dies hat sicher entscheidend zu den großen sicherheitstechnischen Defiziten der Reaktoren sowjetischer Bauart beigetragen, wie sie in Kapitel 4 diskutiert werden.

Übersetzung bestätigt

Η τροπολογία περιορίζει τη διατύπωση αυτής της παραγράφου, που στοχεύει στην ενσωμάτωση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο κριτήριο που ορίζεται από το Δικαστήριο σε όλες τις αποφάσεις του σχετικά με το εν λόγω θέμα ως αποκλειστικά αποφασιστικός παράγοντας.Mit der Abänderung wird dieser Absatz zur Einbeziehung der Rechtsprechung des EuGH auf das Kriterium beschränkt, das vom Gerichtshof in allen seinen Urteilen in dem fraglichen Bereich als einzig entscheidend bezeichnet wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αποφασιστικός.Griechische Definition zu αποφασιστικός

αποφασιστικός, επίθ.

(Προκ. για αποφθέγματα) που κλείνει, περιέχει ουσιαστικό νόημα:
(Mπερτόλδος 3).
[<αόρ. του αποφασίζω + κατάλ. τικός. H λ. στο Somav. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback