αποπειρώμαι Verb  [apopirome, apopeirwmai]

  Verb
(0)

Etymologie zu αποπειρώμαι

αποπειρώμαι Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αποπειρώμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποπειρώμαιαποπειρόμαστε, αποπειρώμεθα
αποπειράσαιαποπειράστε, αποπειράσθε
αποπειράταιαποπειρώνται
Imper
fekt
απεπειράτοαπεπειρώντο
Aoristαποπειράθηκααποπειραθήκαμε
αποπειράθηκεςαποπειραθήκατε
αποπειράθηκεαποπειράθηκαν, αποπειραθήκανε
Perf
ekt
έχω αποπειραθείέχουμε αποπειραθεί
έχεις αποπειραθείέχετε αποπειραθεί
έχει αποπειραθείέχουν αποπειραθεί
Plu
perf
ekt
είχα αποπειραθείείχαμε αποπειραθεί
είχες αποπειραθείείχατε αποπειραθεί
είχε αποπειραθείείχαν αποπειραθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποπειρώμαιθα αποπειρόμαστε, θα αποπειρώμεθα
θα αποπειράσαιθα αποπειράστε, θα αποπειράσθε
θα αποπειράταιθα αποπειρώνται
Fut
ur
θα αποπειραθώθα αποπειραθούμε
θα αποπειραθείςθα αποπειραθείτε
θα αποπειραθείθα αποπειραθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποπειραθείθα έχουμε αποπειραθεί
θα έχεις αποπειραθείθα έχετε αποπειραθεί
θα έχει αποπειραθείθα έχουν αποπειραθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποπειρώμαινα αποπειρόμαστε, να αποπειρώμεθα
να αποπειράσαινα αποπειράστε, να αποπειράσθε
να αποπειράταινα αποπειρώνται
Aoristνα αποπειραθώνα αποπειραθούμε
να αποπειραθείςνα αποπειραθείτε
να αποπειραθείνα αποπειραθούν(ε)
Perfνα έχω αποπειραθείνα έχουμε αποπειραθεί
να έχεις αποπειραθείνα έχετε αποπειραθεί
να έχει αποπειραθείνα έχουν αποπειραθεί
Imper
ativ
Pres
Aoristαποπειραθείτε
Part
izip
Presαποπειρώμενος
Perf
InfinAoristαποπειραθεί

Griechische Definition zu αποπειρώμαι

αποπειρώμαι [apopiróme] αόρ. αποπειράθηκα, απαρέμφ. αποπειραθεί : επιχειρώ, δοκιμάζω να κάνω κτ., κάνω προσπάθεια: Aποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο. Aποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Aποπειράθηκαν να βιάσουν τουρίστρια. Ο σφαιροβόλος θα αποπειραθεί να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ.

[λόγ. < αρχ. ἀποπειρῶμαι `προσπαθώ να δοκιμάσω, να εξιχνιάσω΄ σημδ. γαλλ. tenter]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback