απομέρος Adv.  [apomeros]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu απομέρος.Griechische Definition zu απομέρος

απομέρος [apoméros] adv w. gen (& L απομέρους)

① on the part of, on the side of, coming fr, from (syn phr από τη μεριά):
πίεση απομέρος των εχθρών |
ενθουσιασμός απομέρους του κοινού |
ετοιμασίες απομέρος της κυβέρνησης |
στοχαμοί απομέρος |
ευμένεια απομέρος |
αυτό της φαινόταν απομέρος του λιγάκι κουτό (Kitsop) |
δε φανταζότανε τόση καρτερία απομέρος μας (ADoxas) |
έγιναν απομέρους των ατάκτων μας αντίποινα αξιοθρήνητα (Christidis) |
δε θα συναντήσουμε απελπισία ή διαμαρτυρία απομέρος τους (Sachinis)
② on behalf of, for (syn εκμέρους L, D από πάρτη):
αυτοί φοβούνται και μιλάω απομέρος τους (LAkritas) |
να τους παρακαλέστε απομέρος μου να συγκεντρωθούν εδώ (Karagatsis) |
έκανα στην κηδεία του επίσημο αποχαιρετισμό απομέρος της Aκαδημίας (Melas, adapted) |
υποδέχεται τον ξένο απομέρους της εταιρίας (Venezis)
③ as far as one is concerned, w. regard to (syn phr όσον αφορά):
απομέρος μου η ιστορία αυτή είναι τελειωμένη (Terzakis)
[cpd of pref απο- & μέρος (Somavera); απομέρους fr kath ← PatrG, K ἀπό μέρους]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback