αποκρυπτογραφώ Verb  [apokriptografo, apokriptorrafo, apokryptografw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αποκρυπτογραφώ

αποκρυπτογραφώ απο- + κρυπτογραφώ (entlehnt aus) französisch décrypter


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αποκρυπτογραφώ

αποκρυπτογραφώ [apokriptoγrafó] -ούμαι : 1.διαβάζω και ερμηνεύω ένα κείμενο που είναι γραμμένο: α. σε μυστικό, συνθηματικό κώδικα. ANT κρυπτογραφώ: Kατάφεραν να βρουν τον κώδικα και να αποκρυπτογραφήσουν το κείμενο. β. με σύμβολα μιας άγνωστης γλώσσας: Οι επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν τη σφηνοειδή γραφή / τη Γραμμική B. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback