αποθήκευση  (apothikefsi, apothhkeysh)  


Beispielsätze αποθήκευση

... απορρέουν από αυτά όπως η συντήρηση,η επισκευή, ο έλεγχος της παραγωγής, η αγορά,ο ποιοτικός έλεγχος, η αποθήκευση και ο χειρισμός,η εποπτεία των εγκαταστάσεων ...

... παραγωγής πετρελαίου. Υπάρχει συνήθως μια δεξαμενή καυσίμου στο διυλιστήριο πετρελαίου ή κοντά σε αυτό για αποθήκευση του εισερχομένου αργού πετρελαίου καθώς ...

... παραγωγής πετρελαίου. Υπάρχει συνήθως μια δεξαμενή καυσίμου στο διυλιστήριο πετρελαίου ή κοντά σε αυτό για αποθήκευση του εισερχομένου αργού πετρελαίου καθώς ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Lagerung

... Der holzige Beigeschmack wird bewusst durch die Lagerung erzeugt. ...

... Logistikanbieters informieren. Somit wird eine zusätzliche, fachspezifische Qualitätsnorm für die Lagerung und den Transport von Chemikalien geschaffen. Anders ...

... laisvosios ekonominės zonos įstatymas) in Panevėžys errichtet. Sie bietet den Steueranreiz für Produktion, Lagerung und andere Tätigkeitsgebieten. Direktor: Rokas ...

Quelle: Wikipedia


Weiterführende Links

Griechische Definition von αποθήκευσηαποθήκευσηWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15