{η}  απαρχή Subst.  [aparchi, aparxh]

{der}    Subst.
(68)

Etymologie zu απαρχή

απαρχή altgriechisch ἀπαρχή ἀπὀ + ἀρχή


GriechischDeutsch
2.1 Οι πρώτες ύλες τοποθετούνται στην απαρχή μιας ιδιαίτερα περίπλοκης αλυσίδας παραγωγής αξίας.2.1 Rohstoffe stehen am Beginn einer verzweigten Wertschöpfungskette.

Übersetzung bestätigt

2.2 Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες τον Δεκέμβριο του 20063 και η επακόλουθη εφαρμογή της σηματοδότησαν την απαρχή της βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών.2.2 Die Annahme der Dienstleistungsrichtlinie im Dezember 20063 und ihre anschließende Umsetzung markieren den Beginn der Bemühungen um einen besser funktionierenden Binnenmarkt für Dienstleistungen.

Übersetzung bestätigt

2.2 Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες τον Δεκέμβριο του 20063 και η επακόλουθη εφαρμογή της σηματοδότησαν την απαρχή της βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών.2.2 Die Annahme der Dienstleistungsrichtlinie im Dezember 20063 und ihre anschließende Umsetzung markieren den Beginn der Bemühungen um einen besser funktionierenden Bin­nenmarkt für Dienstleistungen.

Übersetzung bestätigt

2.2 Τα επίπεδα του υδραργύρου στο περιβάλλον έχουν αυξηθεί σημαντικά από την απαρχή της βιομηχανικής εποχής.2.2 Die Quecksilberwerte in der Umwelt sind seit Beginn des Industriezeitalters deutlich angestiegen.

Übersetzung bestätigt

2.2 Τα επίπεδα του υδραργύρου στο περιβάλλον έχουν αυξηθεί σημαντικά από την απαρχή της βιομηχανικής εποχής.2.2 Die Quecksilberwerte in der Umwelt sind seit Beginn des Industriezeitalters deutlich ange­stiegen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
έναρξη
ξεκίνημα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu απαρχή.

Griechische Definition zu απαρχή

απαρχή η [aparxí] : 1.ό,τι ορίζει την έναρξη, την αρχή, το ξεκίνημα ενός πράγματος: Tο γεγονός αυτό ήταν η απαρχή σημαντικών εξελίξεων. Tο βιβλίο του αποτέλεσε την απαρχή μιας σειράς συζητήσεων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback