απαντώ  Verb  [apanto, apantw]

Ähnliche Bedeutung wie απαντώ


Beispielsätze απαντώ

... εκείνος απάντησε: «Σε εκείνον θα έχει το πιο κοφτερό σπαθί». Όταν κάποτε ο Αντίγονος ρωτήθηκε ποιος είναι ο καλύτερος από τους στρατηγούς, απάντησε «Ο Πύρρος ...

... προτάθηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, ακόμη και ως επικεφαλής της, αλλά απάντησε αρνητικά στην πρόταση αυτή λέγοντας: «Πρέπει να έλθω δια του λαού». Κατά ...

... παραλλαγές των στίχων. Εξέδωσε το έργο του Σολωμού το 1859 με τον τίτλο Άπαντα τα Ευρισκόμενα και με μια εξαιρετική κριτική εισαγωγή, στην οποία διατύπωνε ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze erwidern

... Lange Zeit nährte ich Hoffnungen; schließlich verstand ich jedoch, dass sie meine Liebe nicht erwidern konnte. ...

... Ich weiß nicht, was ich erwidern soll. ...

... Tom wusste nicht, was er erwidern sollte. ...

Quelle: al_ex_an_der, Pfirsichbaeumchen, Tamy

Grammatik


ΑΠΑΝΤΩ
rotao">I answer
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απαντάω, απαντώαπαντάμε, απαντούμεαπαντιέμαι, απαντώμαιαπαντιόμαστε, απαντόμαστε, απαντώμεθα
απαντάςαπαντάτεαπαντιέσαι, απαντάσαιαπαντιέστε, απαντιόσαστε, απαντάστε, απαντάσθε
απαντάει, απαντάαπαντάν(ε), απαντούν(ε)απαντιέται, απαντάταιαπαντιούνται, απαντιόνται, απαντώνται
Imper
fekt
απαντούσα, απάνταγααπαντούσαμε, απαντάγαμεαπαντιόμουν(α)απαντιόμαστε, απαντιόμασταν
απαντούσες, απάνταγεςαπαντούσατε, απαντάγατεαπαντιόσουν(α)απαντιόσαστε, απαντιόσασταν
απαντούσε, απάνταγεαπαντούσαν(ε), απάνταγαν, απαντάγανεαπαντιόταν(ε)απαντιόνταν(ε), απαντιούνταν, απαντιόντουσαν
Aoristαπάντησααπαντήσαμεαπαντήθηκααπαντηθήκαμε
απάντησεςαπαντήσατεαπαντήθηκεςαπαντηθήκατε
απάντησεαπάντησαν, απαντήσαν(ε)απαντήθηκεαπαντήθηκαν, απαντηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω απαντήσει
έχω απαντημένο
έχουμε απαντήσει
έχουμε απαντημένο
έχω απαντηθεί
είμαι απαντημένος, -η
έχουμε απαντηθεί
είμαστε απαντημένοι, -ες
έχεις απαντήσει
έχεις απαντημένο
έχετε απαντήσει
έχετε απαντημένο
έχεις απαντηθεί
είσαι απαντημένος, -η
έχετε απαντηθεί
είστε απαντημένοι, -ες
έχει απαντήσει
έχει απαντημένο
έχουν απαντήσει
έχουν απαντημένο
έχει απαντηθεί
είναι απαντημένος, -η, -ο
έχουν απαντηθεί
είναι απαντημένοι, -ες, -α
Plu
perf
ekt
είχα απαντήσει
είχα απαντημένο
είχαμε απαντήσει
είχαμε απαντημένο
είχα απαντηθεί
ήμουν απαντημένος, -η
είχαμε απαντηθεί
ήμαστε απαντημένοι, -ες
είχες απαντήσει
είχες απαντημένο
είχατε απαντήσει
είχατε απαντημένο
είχες απαντηθεί
ήσουν απαντημένος, -η
είχατε απαντηθεί
ήσαστε απαντημένοι, -ες
είχε απαντήσει
είχε απαντημένο
είχαν απαντήσει
είχαν απαντημένο
είχε απαντηθεί
ήταν απαντημένος, -η, -ο
είχαν απαντηθεί
ήταν απαντημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απαντάω, θα απαντώθα απαντάμε, θα απαντούμεθα απαντιέμαι, θα απαντώμαιθα απαντιόμαστε, θα απαντόμαστε, θα απαντώμεθα
θα απαντάςθα απαντάτεθα απαντιέσαι, θα απαντάσαιθα απαντιέστε, θα απαντιόσαστε, θα απαντάστε, θα απαντάσθε
θα απαντάει, θα απαντάθα απαντάν(ε), θα απαντούν(ε)θα απαντιέται, θα απαντάταιθα απαντιούνται, θα απαντιόνται, θα απαντώνται
Fut
ur
θα απαντήσωθα απαντήσουμε, θα απαντήσομεθα απαντηθώθα απαντηθούμε
θα απαντήσειςθα απαντήσετεθα απαντηθείςθα απαντηθείτε
θα απαντήσειθα απαντήσουν(ε)θα απαντηθείθα απαντηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απαντήσει
θα έχω απαντημένο
θα έχουμε απαντήσει
θα έχουμε απαντημένο
θα έχω απαντηθεί
θα είμαι απαντημένος, -η
θα έχουμε απαντηθεί
θα είμαστε απαντημένοι, -ες
θα έχεις απαντήσει
θα έχεις απαντημένο
θα έχετε απαντήσει
θα έχετε απαντημένο
θα έχεις απαντηθεί
θα είσαι απαντημένος, -η
θα έχετε απαντηθεί
θα είστε απαντημένοι, -ες
θα έχει απαντήσει
θα έχει απαντημένο
θα έχουν απαντήσει
θα έχουν απαντημένο
θα έχει απαντηθεί
θα είναι απαντημένος, -η, -ο
θα έχουν απαντηθεί
θα είναι απαντημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απαντάω, να απαντώνα απαντάμε, να απαντούμενα απαντιέμαι, να απαντώμαινα απαντιόμαστε, να απαντόμαστε, να απαντώμεθα
να απαντάςνα απαντάτενα απαντιέσαι, να απαντάσαινα απαντιέστε, να απαντιόσαστε, να απαντάστε, να απαντάσθε
να απαντάει, να απαντάνα απαντάν(ε), να απαντούν(ε)να απαντιέται, να απαντάταινα απαντιούνται, να απαντιόνται, να απαντώνται
Aoristνα απαντήσωνα απαντήσουμε, να απαντήσομενα απαντηθώνα απαντηθούμε
να απαντήσειςνα απαντήσετενα απαντηθείςνα απαντηθείτε
να απαντήσεινα απαντήσουν(ε)να απαντηθείνα απαντηθούν(ε)
Perfνα έχω απαντήσει
να έχω απαντημένο
να έχουμε απαντήσει
να έχουμε απαντημένο
να έχω απαντηθεί
να είμαι απαντημένος, -η
να έχουμε απαντηθεί
να είμαστε απαντημένοι, -ες
να έχεις απαντήσει
να έχεις απαντημένο
να έχετε απαντήσει
να έχετε απαντημένο
να έχεις απαντηθεί
να είσαι απαντημένος, -η
να έχετε απαντηθεί
να είστε απαντημένοι, -η
να έχει απαντήσει
να έχει απαντημένο
να έχουν απαντήσει
να έχουν απαντημένο
να έχει απαντηθεί
να είναι απαντημένος, -η, -ο
να έχουν απαντηθεί
να είναι απαντημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presαπάντα, απάνταγεαπαντάτεαπαντιέστε, απαντάστε, απαντάσθε
Aoristαπάντησε, απάντααπαντήστεαπαντήσουαπαντηθείτε
Part
izip
Presαπαντώνταςαπαντώμενος
Perfέχοντας απαντήσει, έχοντας απαντημένοαπαντημένος, -η, -οαπαντημένοι, -ες, -α
InfinAoristαπαντήσειαπαντηθεί


Griechische Definition zu απαντώ

απαντώ· αμπαντώ· ’παντώ.

1)
α) Συναντώ:
(Iστ. Bλαχ. 1734
β) προϋπαντώ, υποδέχομαι:
εξέβη ν’ απαντήσει … τον Μερκούριον (Kορων., Mπούας 116).
2) Αποκρίνομαι (σε κ.), υπακούω:
(Δούκ. 439‑10).
3)
α) Aντιμετωπίζω (σε μάχη, σε αγώνα, κλπ.), αντικρούω:
ορίζει τον ν’ αρματωθεί, πάγει να τον ’παντήσει (Iμπ. 104
να απαντήσει αδείλιαστα του Χάρου το δρεπάνι (Λίμπον. 327
β) (σε δικαστήριο) αντικρούω (αντίδικο):
(Aσσίζ. 836
γ) διώχνω, απομακρύνω:
τον καημόν τόν έχω ν’ απαντούσι (Φαλιέρ., Iστ. 638
δ) προστατεύω, προφυλάσσω:
Εάν ήσαν αληθινοί οι θεοί …, απαντηθήν ήθελαν από την ιστίαν (Διήγ. Aλ. V 49).
4) Eμποδίζω:
Τούτα … τα σίδερα … απαντού σε; (Φαλιέρ., Iστ. 686).
5) (Aμτβ.) αντέχω:
εδιαφεντεύγετον ώσπου απάντα (Mαχ. 42420).
6)
α) Διαρκώ:
εποίκασιν πόλεμον και απάντησεν πολλήν ώραν (Mαχ. 36426
β) (προκ. για πράγμα) διατηρούμαι:
τα καρτσά … εσμίξαν τα με το χάρκωμαν ν’ απαντούν (Mαχ. 7620
γ) κρατιέμαι στη ζωή:
πόσον καιρόν ν’ απαντήσομεν, μέλλει να ’ποθάνομεν (Mαχ. 28).
7) Iκανοποιώ:
(Σουμμ., Pεμπελ. 184).
[αρχ. απαντάω. Oι τ. σήμ. ιδιωμ. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu απαντώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15