απαλογέρνω  

  • Beugen
    upvotedownvote
  • lehnen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apalogerno, apalojerno, apalogernw


Deutsche Synonyme zu: απαλογέρνω

Beugen Bücken Neigen Ducken flektieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15