απαίσιος Adj.  [apesios, apaisios]

  Adj.
(82)
  Adj.
(6)
  Adj.
(0)

Etymologie zu απαίσιος

απαίσιος Koine-Griechisch ἀπαίσιος


GriechischDeutsch
Συνέχισε. Ο Βεντονά ήταν απαίσιος.Er war ganz schrecklich.

Übersetzung nicht bestätigt

-Είστε απαίσιος.Sie sind schrecklich.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο καφές ήταν απαίσιος.Der Kaffee war schrecklich.

Übersetzung nicht bestätigt

-Είσαι απαίσιος.Du bist schrecklich.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν είναι απαίσιος ο πόλεμος.Nicht der Krieg ist schrecklich.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu απαίσιος.Griechische Definition zu απαίσιος

απαίσιος, επίθ.

1) Δυσοίωνος:
ο Παγιαζίτ την απαίσιον αυτῴ είδεν ώραν (Δούκ. 20920).
2) Φριχτός:
ουδέποτε γενήσεται δι’ εμού το απαίσιον τούτ’ έργον (αυτ. 15911).
[μτγν. επίθ. απαίσιος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback