απάνω Verb  [apano, apanw]

(22)
(2)

GriechischDeutsch
Είμαι νοσοκόμα και γι' αυτό πήγα απάνω για να δω εάν μπορούσα να προσφέρω κάποια βοήθεια.Ich bin Krankenschwester, deshalb bin ich gleich nach oben gegangen, um zu helfen.

Übersetzung bestätigt

Δες απάνω, θα κοιτάξω εδώ κάτω.Schau oben nach, ich sehe mich hier unten um.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu απάνω.Griechische Definition zu απάνω

απάνω, επίρρ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback