απάνθρωπος Adj.  [apanthropos, apanthrwpos]

  Adj.
(13)
  Adj.
(9)
(0)

Etymologie zu απάνθρωπος

απάνθρωπος altgriechisch ἀπάνθρωπος


GriechischDeutsch
Ενώ τα καρφιά είναι ικανά να προκαλέσουν σημαντικό πόνο, οι ράβδοι που φέρουν καρφιά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερες από τις κανονικές ράβδους για τον έλεγχο ταραχών ή για την αυτοπροστασία, και ως εκ τούτου ο πόνος που προκαλούν τα καρφιά είναι απάνθρωπος και όχι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς του ελέγχου ταραχών ή της αυτοπροστασίας.Mit Eisenspitzen versehene Schlagstöcke können erhebliche Schmerzen und Leiden verursachen und erscheinen auch bei der Niederschlagung von Aufständen oder der Selbstverteidigung nicht weniger effizient als gewöhnliche Stöcke; die Schmerzen und Leiden, die mit Eisenspitzen zugefügt werden, sind daher als grausam und zur Niederschlagung von Aufständen und zur Selbstverteidigung als nicht unbedingt notwendig anzusehen.

Übersetzung bestätigt

Ήταν απάνθρωπος και σκληρός ο τρόπος με τον οποίο εμπόδιζαν τον ίδιο τον λαό τους, θύμα αυτής της τρομερής καταστροφής, να λάβει την ξένη ανθρωπιστική βοήθεια.Es ist als inhuman und grausam zu bewerten, wenn sie ihr eigenes Volk, die Opfer dieser schrecklichen Katastrophe, daran hindern, humanitäre Hilfe aus dem Ausland anzunehmen.

Übersetzung bestätigt

Λέγεται ότι ο απαγχονισμός με τη χρήση των εν λόγω ευρωπαϊκών γερανών είναι ιδιαίτερα απάνθρωπος και η αγωνία παρατείνεται επί μακρόν.Dieser Hinrichtungen unter Einsatz dieser europäischen Kräne sollen besonders grausam sein, wobei sich die Qual über einen langen Zeitraum hinzieht.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
απάνθρωπος -η -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu απάνθρωπος.Griechische Definition zu απάνθρωπος

απάνθρωπος, επίθ.

Που δεν είναι άνθρωπος:
την πίστιν ως απάνθρωποι … εφαίνοντο (ενν. οι αιρετικοί) τοις πάσιν (Φυσιολ. (Legr.) 466).
[αρχ. επίθ. απάνθρωπος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback