αοιδός  

  • Barde
    upvotedownvote
  • Sänger
    upvotedownvote
  • Spielmann
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aidos, aithos, aoidos


Deutsche Synonyme zu: αοιδός

Barde keltischer Sänger keltischer Dichter Poet Dichter Reimeschmied (leicht iron.) Verseschmied Lyriker Gedichteschreiber Versschreiber Versemacher Musensohn Dichterling Minnesänger Spielmann Gesangssolist Sänger Interpret Vokalist Gesangskünstler


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αοιδός αοιδοί
Genitiv αοιδού αοιδών
Akkusativ αοιδό αοιδούς
Vokativ αοιδέ αοιδοί
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15