ανυποκρισία  Subst.  [anipokrisia, anypokrisia]

Ähnliche Bedeutung wie ανυποκρισία

Noch keine Synonyme

GrammatikWeiterführende Links

Griechische Definition von ανυποκρισίαανυποκρισία


Frage oder Kommentar zu ανυποκρισία

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15