ανυμνώ  

  • lobsingen
    upvotedownvote
  • preisen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Οσίου δεχθείς τα σεβάσματα Θεοδοσίου ,ω Πέτρε μακάριε, Χριστόν τον Θεόν ανυμνήσατε, τον παρέχοντα πάσι τοις πιστοίς το μέγα έλεος. Απολυτίκιο κοινό των ...

... da! Άγια Νύχτα, σε προσμένουν Με χαρά οι χριστιανοί Και με πίστη ανυμνούμε Το Θεό δοξολογούνε Μ’ ένα στόμα, μια φωνή Ναι με μια φωνή Η ψυχή μας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

animno, anymnw


Synonyme zu: ανυμνώ

εξυμνώ

υμνώ


Deutsche Synonyme zu: ανυμνώ

preisen rühmen gutheißen loben würdigen schätzen eine hohe Meinung haben lobpreisen lobend erwähnen (viel) Gutes nachsagen benedeien (sich) anerkennend äußern belobigen (ein) Lob aussprechen Anerkennung zollen Lob zollen laudieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15