ανταποδίδω  

  • erwidern
    upvotedownvote
  • sich revanchieren
    upvotedownvote
  • vergelten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αρχή ήταν αγαπητός από τον ελληνικό πληθυσμό του νησιού, και εκείνος ανταπόδιδε αυτήν την αγάπη, μετέπειτα απαγόρευσε την Σαμιακό Εθνικό Ύμνο και την ...

... την εκδήλωση της ψυχικής ανάτασης. Σε ανταπάντηση της έκφρασης αυτής ανταποδίδεται η έκφραση «Αληθώς ανέστη!» (Στ' αλήθεια αναστήθηκε!). Στη λαογραφία ...

... Σωκράτης. Το αντίθετο έγινε στη μάχη του Δηλίου, με τον Αλκιβιάδη να του ανταποδίδει τη βοήθεια. Οι Αθηναίοι μετά από αυτή τη νίκη τους, με 1.600 ναύτες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antapodido, antapothitho, antapodidw


Deutsche Synonyme zu: ανταποδίδω

entgegnen erwidern einwenden widersprechen kontern (mit) einwerfen mit dem Gegenargument kommen (dass) den Einwand erheben (dass) objizieren (jemandem etwas) entgegenhalten besolden bezahlen entgelten entschädigen löhnen vergelten vergüten entlöhnen (Lohn) auszahlen abgelten (Lohn) ausbezahlen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15