αντίο   [antio]

(256)
(113)

Etymologie zu αντίο

αντίο italienisch addio


GriechischDeutsch
Ευελπιστώ ότι θα επιδείξει και στο μέλλον, στην υπηρεσία της Ευρώπης, την ίδια συνέπεια με την οποία ηγήθηκε μιας τόσο σημαντικής πολιτικής ομάδας· συνεπώς, δεν θα πούμε αντίο ή "adieu", αλλά απλώς "Auf Wiedersehen".Ich hoffe, dass er das Engagement, das er bei der Leitung einer derart bedeutenden Fraktion bewiesen hat, auch weiterhin in den Dienst von Europa stellen wird. Deshalb sollten wir nicht "Goodbye" oder "Adieu" sagen, sondern nur "Auf Wiedersehen".

Übersetzung bestätigt

Συχνά λέω όταν επισκέπτομαι αυτές τις χώρες ότι δεν πρόκειται τόσο για εκλογή κυβέρνησης όσο για το δικαίωμα να έχετε τη δυνατότητα να εκδιώξετε από την εξουσία μια κυβέρνηση. " δημοκρατία σημαίνει να μπορούμε να λέμε αντίο όπως και γεια σας, και αυτό είναι σημαντικό: το να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την κάλπη σας, μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές για να αλλάξετε την κυβέρνησή σας, να υποβάλετε αιτήματα στην κυβέρνησή σας, έχει μεγάλη σημασία, και αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνον όταν η δημοκρατία έχει βαθιές ρίζες και αναπτύσσεται.Wenn ich diese Länder bereise, sage ich oft, dass es nicht darum geht, eine Regierung zu wählen, sondern vielmehr um das Recht, eine Regierung abzuwählen. In der Demokratie geht es sowohl darum, "Hallo" als auch "Auf Wiedersehen" sagen zu können, und das ist wichtig: zu wissen, dass man das Recht hat, die Wahlurne zu benutzen, um seine Regierung einmal, zweimal, dreimal, viermal zu wechseln, dass man von seiner Regierung etwas fordern kann, ist entscheidend, und man kann das nur tun, wenn eine Demokratie tief verwurzelt ist und gedeiht.

Übersetzung bestätigt

Για να πούμε αντίο. Μία φορά μονάχα.Um mir Auf Wiedersehen zu sagen.

Übersetzung nicht bestätigt

Χα Νι, πες αντίο.Ha Ni, sag Auf Wiedersehen.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αντίο.Griechische Definition zu αντίο

αντίο [adío] επιφ. : 1.αποχαιρετιστήρια προσφώνηση που λέγεται ιδίως από εκείνον που φεύγει: αντίο και καλή αντάμωση. αντίο σας. || (ως ουσ.) το αντίο: Συνταντήθηκαν για να πουν ένα τελευταίο αντίο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback