αντίο  

  • Auf Wiedersehen
    upvotedownvote
  • tschüss
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν γνωρίζω τίποτε περί του εναντίον.

Τουναντίον, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.

Είστε εναντίον του καπνίσματος?

Quelle: glavkos, ruel, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antio


Deutsche Synonyme zu: αντίο

Auf Wiedersehen Bye Tschüs Tschüss Tschau lebe wohl! bye-bye! Ade Tschö servus Adieu salü baba Tschauie! Tschüssie! Tschü gehab dich wohl! Adele Tschüssikowski Tüsskes Tschüssle! leb wohl! Wiedersehen! (pragmatisch oder locker) ciao! pfiat di! guten Tag! (unfreundlich) und tschüss! (unfreundl. oder ironisch) cheerio! habe die Ehre! lebe wohl vale ciao

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15