αντίθετα  

  • Gegenteil
    upvotedownvote
  • im Gegensatz zu dem
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είστε νέοι. Εγώ, αντίθετα, είμαι ηλικιωμένος.

Παντρεύτηκε το κορίτσι αντίθετα από τη θέληση των γονιών του.

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν,τα πραγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν.Ο κόσμος είναι σε ενα χάος ,γιατί όλα είναι αντίθετα.

Quelle: glavkos, Tensai, dora98


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antitheta


Deutsche Synonyme zu: αντίθετα

Umkehrung Gegensatzwort Gegenwort Gegenteil Gegentum Antonym Komplement Gegensatz Oppositionswort Gegenbegriff

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15