ανθρώπινα Adv.  [anthropina, anthrwpina]

  Adj.
(84)

Etymologie zu ανθρώπινα

ανθρώπινα ανθρώπινος + -α


GriechischDeutsch
Εδώ θα βρείτε την καθαρή, ωμή αλήθεια του παρελθόντος και το πώς τα όντα έγιναν «ανθρώπινα».Dieses Buch ist nichts für Feiglinge. Hier zeigt sich die unerschrockene, nackte Wahrheit über die Vergangenheit und darüber, wie Wesen „menschlich“ wurden.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο Σατανάς είναι δυνατός καί θέλει νά σάς στρέψει όλους εναντίον Τού Θεού, καί νά σάς επιστρέψει σέ όλα τά ανθρώπινα, καί νά καταστρέψει μέσα στήν καρδιά όλα τά αισθήματα πρός Τόν Θεό καί όλα τά πράγματα Τού Θεού.Satan ist stark und will euch alle gegen Gott wenden und euch zu allem zurückbringen, was menschlich ist, und in den Herzen alle Gefühle gegenüber Gott und den Dingen Gottes zerstören.

Übersetzung nicht bestätigt

Όλα τα εμπόδια, φυσικά ή ανθρώπινα, πρέπει να καταστραφούν.Jedes Hindernis, natürlich oder menschlich, soll zerstört werden.

Übersetzung nicht bestätigt

¯ ThatæŠ το πράγμα με αυτόματη πλοήγηση systemsæ ¢ s σκληρά καθώς προσπαθούν να διαφημίζουν τους ως εξαίρετο οδηγό του ανθρώπου, δεν είναι ανθρώπινα.ThatæŠ ¯ das Ding mit automatischer Navigation systemsæ ¢ s schwer, da sie versuchen, werben sie als eine hervorragende menschliche Führer, sind sie nicht menschlich.

Übersetzung nicht bestätigt

2007-11-13 22:16:19 Δωρικό μυστικό Yates: Ποιοι αδύνατοι άνθρωποι κάνουν για να πάρουν εκείνο τον τρόπο Μια συναίνεση έχει προκύψει μέσα στο bodybuilding κόσμο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων είκοσι ετών σχετικά με τους ακριβείς τρόπους και οι διαδικασίες έπρεπε να γίνουν αδύνατες όπως ανθρώπινα πιθανές διατηρώντας τη μάζα μυών.2007-11-13 22:16:19 Dorian Yates Geheimnis: Welche Magere Leute Tun, Um So Zu erhalten Eine Übereinstimmung war innerhalb der Bodybuildingwelt über den letzten Zwanzig Jahren betreffend die genauen Modi und die Verfahren entstanden, die benötigt wurden, mager zu werden, wie menschlich möglich beim Behalten der Muskelmasse.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανθρώπινα.Griechische Definition zu ανθρώπινα

ανθρωπινά, επίρρ.

1) Όπως οι άνθρωποι:
το πουλίν … ανθρωπινά εσύντυχεν (Λίβ. Sc. 1083).
2) Όπως οι άνδρες:
να κάτσει (ενν. η ρήγαινα) ανθρωπινά (Mαχ. 44413).
[<επίθ. ανθρωπινός. H λ. στο Somav. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback