αναπολώ Verb  [anapolo, anapolw]

  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu αναπολώ

αναπολώ altgriechisch ἀναπολέω / ἀναπολῶ ἀνά + πολέω πέλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αναθυμάμαι
αναλογίζομαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
evozieren
heraufbeschwören

Grammatik

Grammatik zu αναπολώ

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
αναπολήσει
μετοχή (ενεστώτας)
αναπολώντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωποsingularplural
πρώτοδεύτεροτρίτοπρώτοδεύτεροτρίτο
οριστικήεγώεσύαυτόςεμείςεσείςαυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώταςαναπολώαναπολείςαναπολείαναπολούμεαναπολείτεαναπολούν
παρατατικόςαναπολούσααναπολούσεςαναπολούσεαναπολούσαμεαναπολούσατεαναπολούσαν
αόριστοςαναπόλησααναπόλησεςαναπόλησεαναπολήσαμεαναπολήσατεαναπόλησαν


περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα αναπολώθα αναπολείςθα αναπολείθα αναπολούμεθα αναπολείτεθα αναπολούν
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα αναπολήσωθα αναπολήσειςθα αναπολήσειθα αναπολήσουμεθα αναπολήσετεθα αναπολήσουν
παρακείμενος α'έχω αναπολήσειέχεις αναπολήσειέχει αναπολήσειέχουμε αναπολήσειέχετε αναπολήσειέχουν αναπολήσει
παρακείμενος β'------
υπερσυντέλικος α'είχα αναπολήσειείχες αναπολήσειείχε αναπολήσειείχαμε αναπολήσειείχατε αναπολήσειείχαν αναπολήσει
υπερσυντέλικος β'------
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω αναπολήσειθα έχεις αναπολήσειθα έχει αναπολήσειθα έχουμε αναπολήσειθα έχετε αναπολήσειθα έχουν αναπολήσει
συντελεσμένος
μέλλοντας β'
------
υποτακτικήεγώεσύαυτόςεμείςεσείςαυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώταςνα αναπολώνα αναπολείςνα αναπολείνα αναπολούμενα αναπολείτενα αναπολούν
αόριστοςνα αναπολήσωνα αναπολήσειςνα αναπολήσεινα αναπολήσουμενα αναπολήσετενα αναπολήσουν
παρακείμενος α'να έχω αναπολήσεινα έχεις αναπολήσεινα έχει αναπολήσεινα έχουμε αναπολήσεινα έχετε αναπολήσεινα έχουν αναπολήσει
παρακείμενος β'------
προστακτική-(εσύ)--(εσείς)-
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώταςαναπόλειαναπολείτε
αόριστοςαναπόλησεαναπολήστε

Griechische Definition zu αναπολώ

αναπολώ [anapoló] .9α : (για κτ. ευχάριστο) ξαναφέρνω στη μνήμη μου με νοσταλγία: Aναπολεί τα παιδικά του χρόνια / τις παλιές καλές μέρες. Aναπολούσε τα συμβάντα της περασμένης νύχτας.

[λόγ. < αρχ. ἀναπολῶ `θυμάμαι΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback