αναπαριστάνω Verb  [anaparistano, anaparistanw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αναπαριστάνω

αναπαριστάνω αναπαριστώ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αναπαριστάνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναπαριστάνωαναπαριστάνουμε, αναπαριστάνομεαναπαριστάνομαιαναπαριστανόμαστε
αναπαριστάνειςαναπαριστάνετεαναπαριστάνεσαιαναπαριστάνεστε
αναπαριστάνειαναπαριστάνουν(ε)αναπαριστάνεταιαναπαριστάνονται
Imper
fekt
αναπαρέστανααναπαριστάναμεαναπαριστανόμουν(α)αναπαριστανόμαστε
αναπαρέστανεςαναπαριστάνατεαναπαριστανόσουν(α)αναπαριστανόσαστε
αναπαρέστανεαναπαρέσταναν, αναπαριστάναν(ε)αναπαριστανόταν(ε)αναπαριστάνονταν
Aoristαναπαρέστησααναπαραστάσαμεαναπαραστάθηκααναπαρασταθήκαμε
αναπαρέστησεςαναπαραστάσατεαναπαραστάθηκεςαναπαρασταθήκατε
αναπαρέστησεαναπαρέστησαν, αναπαραστάσαν(ε)αναπαραστάθηκεαναπαραστάθηκαν, αναπαρασταθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω αναπαραστάσειέχουμε αναπαραστάσειέχω αναπαρασταθείέχουμε αναπαρασταθεί
έχεις αναπαραστάσειέχετε αναπαραστάσειέχεις αναπαρασταθείέχετε αναπαρασταθεί
έχει αναπαραστάσειέχουν αναπαραστάσειέχει αναπαρασταθείέχουν αναπαρασταθεί
Plu
per
fekt
είχα αναπαραστάσειείχαμε αναπαραστάσειείχα αναπαρασταθείείχαμε αναπαρασταθεί
είχες αναπαραστάσειείχατε αναπαραστάσειείχες αναπαρασταθείείχατε αναπαρασταθεί
είχε αναπαραστάσειείχαν αναπαραστάσειείχε αναπαρασταθείείχαν αναπαρασταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναπαριστάνωθα αναπαριστάνουμε, θα αναπαριστάνομεθα αναπαριστάνομαιθα αναπαριστανόμαστε
θα αναπαριστάνειςθα αναπαριστάνετεθα αναπαριστάνεσαιθα αναπαριστάνεστε, θα αναπαριστανόσαστε
θα αναπαριστάνειθα αναπαριστάνουν(ε)θα αναπαριστάνεταιθα αναπαριστάνονται
Fut
ur
θα αναπαραστάσωθα αναπαραστάσουμε, θα αναπαραστάσομεθα αναπαρασταθώθα αναπαρασταθούμε
θα αναπαραστάσειςθα αναπαραστάσετεθα αναπαρασταθείςθα αναπαρασταθείτε
θα αναπαραστάσειθα αναπαραστάσουν(ε)θα αναπαρασταθείθα αναπαρασταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναπαραστάσειθα έχουμε αναπαραστάσειθα έχω αναπαρασταθείθα έχουμε αναπαρασταθεί
θα έχεις αναπαραστάσειθα έχετε αναπαραστάσειθα έχεις αναπαρασταθείθα έχετε αναπαρασταθεί
θα έχει αναπαραστάσειθα έχουν αναπαραστάσειθα έχει αναπαρασταθείθα έχουν αναπαρασταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναπαριστάνωνα αναπαριστάνουμε, να αναπαριστάνομενα αναπαριστάνομαινα αναπαριστανόμαστε
να αναπαριστάνειςνα αναπαριστάνετενα αναπαριστάνεσαινα αναπαριστάνεστε, να αναπαριστανόσαστε
να αναπαριστάνεινα αναπαριστάνουν(ε)να αναπαριστάνεταινα αναπαριστάνονται
Aoristνα αναπαραστάσωνα αναπαραστάσουμε, να αναπαραστάσομενα αναπαρασταθώνα αναπαρασταθούμε
να αναπαραστάσειςνα αναπαραστάσετενα αναπαρασταθείςνα αναπαρασταθείτε
να αναπαραστάσεινα αναπαραστάσουν(ε)να αναπαρασταθείνα αναπαρασταθούν(ε)
Perfνα έχω αναπαραστάσεινα έχουμε αναπαραστάσεινα έχω αναπαρασταθείνα έχουμε αναπαρασταθεί
να έχεις αναπαραστάσεινα έχετε αναπαραστάσεινα έχεις αναπαρασταθείνα έχετε αναπαρασταθεί
να έχει αναπαραστάσεινα έχουν αναπαραστάσεινα έχει αναπαρασταθείνα έχουν αναπαρασταθεί
Imper
ativ
Presαναπαρέστανεαναπαριστάνετεαναπαριστάνεστε
Aoristαναπαρέστησεαναπαραστάστεαναπαραστάσουαναπαρασταθείτε
Part
izip
Presαναπαριστάνονταςαναπαριστανόμενος
Perfέχοντας αναπαραστάσειαναπαραστημένος, -η, -οαναπαραστημένοι, -ες, -α
InfinAoristαναπαραστάσειαναπαρασταθεί

Griechische Definition zu αναπαριστάνω

αναπαριστάνω [anaparistáno] -ομαι Ρ (βλ. παριστάνω) : κάνω αναπαράσταση ενός γεγονότος ή πράγματος: Aυτόπτες μάρτυρες θα αναπαραστήσουν τα γεγονότα μπροστά στο δικαστήριο. Mακέτα που αναπαριστάνει την αρχαία Πομπηία / Ολυμπία.

[λόγ. ανα- παριστάνω μτφρδ. γαλλ. représenter]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback