αναπαριστάνω  Verb  [anaparistano, anaparistanw]

Ähnliche Bedeutung wie αναπαριστάνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze nachbilden

... Die Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die Wahrheit erfinden ist besser, viel besser. ...

Quelle: Esperantostern

Grammatik


ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΝΩ
I portray
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναπαριστάνω, ../anaparisto/index">αναπαριστώαναπαριστάνουμε, αναπαριστάνομεαναπαριστάνομαιαναπαριστανόμαστε
αναπαριστάνειςαναπαριστάνετεαναπαριστάνεσαιαναπαριστάνεστε
αναπαριστάνειαναπαριστάνουν(ε)αναπαριστάνεταιαναπαριστάνονται
Imper
fekt
αναπαρέστανααναπαριστάναμεαναπαριστανόμουν(α)αναπαριστανόμαστε
αναπαρέστανεςαναπαριστάνατεαναπαριστανόσουν(α)αναπαριστανόσαστε
αναπαρέστανεαναπαρέσταναν, αναπαριστάναν(ε)αναπαριστανόταν(ε)αναπαριστάνονταν
Aoristαναπαρέστησααναπαραστάσαμεαναπαραστάθηκααναπαρασταθήκαμε
αναπαρέστησεςαναπαραστάσατεαναπαραστάθηκεςαναπαρασταθήκατε
αναπαρέστησεαναπαρέστησαν, αναπαραστάσαν(ε)αναπαραστάθηκεαναπαραστάθηκαν, αναπαρασταθήκαν(ε)
Per
fect
έχω αναπαραστάσειέχουμε αναπαραστάσειέχω αναπαρασταθείέχουμε αναπαρασταθεί
έχεις αναπαραστάσειέχετε αναπαραστάσειέχεις αναπαρασταθείέχετε αναπαρασταθεί
έχει αναπαραστάσειέχουν αναπαραστάσειέχει αναπαρασταθείέχουν αναπαρασταθεί
Plu
per
fect
είχα αναπαραστάσειείχαμε αναπαραστάσειείχα αναπαρασταθείείχαμε αναπαρασταθεί
είχες αναπαραστάσειείχατε αναπαραστάσειείχες αναπαρασταθείείχατε αναπαρασταθεί
είχε αναπαραστάσειείχαν αναπαραστάσειείχε αναπαρασταθείείχαν αναπαρασταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναπαριστάνωθα αναπαριστάνουμε, θα αναπαριστάνομεθα αναπαριστάνομαιθα αναπαριστανόμαστε
θα αναπαριστάνειςθα αναπαριστάνετεθα αναπαριστάνεσαιθα αναπαριστάνεστε, θα αναπαριστανόσαστε
θα αναπαριστάνειθα αναπαριστάνουν(ε)θα αναπαριστάνεταιθα αναπαριστάνονται
Fut
ur
θα αναπαραστάσωθα αναπαραστάσουμε, θα αναπαραστάσομεθα αναπαρασταθώθα αναπαρασταθούμε
θα αναπαραστάσειςθα αναπαραστάσετεθα αναπαρασταθείςθα αναπαρασταθείτε
θα αναπαραστάσειθα αναπαραστάσουν(ε)θα αναπαρασταθείθα αναπαρασταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναπαραστάσειθα έχουμε αναπαραστάσειθα έχω αναπαρασταθείθα έχουμε αναπαρασταθεί
θα έχεις αναπαραστάσειθα έχετε αναπαραστάσειθα έχεις αναπαρασταθείθα έχετε αναπαρασταθεί
θα έχει αναπαραστάσειθα έχουν αναπαραστάσειθα έχει αναπαρασταθείθα έχουν αναπαρασταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναπαριστάνωνα αναπαριστάνουμε, να αναπαριστάνομενα αναπαριστάνομαινα αναπαριστανόμαστε
να αναπαριστάνειςνα αναπαριστάνετενα αναπαριστάνεσαινα αναπαριστάνεστε, να αναπαριστανόσαστε
να αναπαριστάνεινα αναπαριστάνουν(ε)να αναπαριστάνεταινα αναπαριστάνονται
Aoristνα αναπαραστάσωνα αναπαραστάσουμε, να αναπαραστάσομενα αναπαρασταθώνα αναπαρασταθούμε
να αναπαραστάσειςνα αναπαραστάσετενα αναπαρασταθείςνα αναπαρασταθείτε
να αναπαραστάσεινα αναπαραστάσουν(ε)να αναπαρασταθείνα αναπαρασταθούν(ε)
Perfνα έχω αναπαραστάσεινα έχουμε αναπαραστάσεινα έχω αναπαρασταθείνα έχουμε αναπαρασταθεί
να έχεις αναπαραστάσεινα έχετε αναπαραστάσεινα έχεις αναπαρασταθείνα έχετε αναπαρασταθεί
να έχει αναπαραστάσεινα έχουν αναπαραστάσεινα έχει αναπαρασταθείνα έχουν αναπαρασταθεί
Imper
ativ
Presαναπαρέστανεαναπαριστάνετεαναπαριστάνεστε
Aoristαναπαρέστησεαναπαραστάστεαναπαραστάσουαναπαρασταθείτε
Part
izip
Presαναπαριστάνονταςαναπαριστανόμενος
Perfέχοντας αναπαραστάσειαναπαραστημένος, -η, -οαναπαραστημένοι, -ες, -α
InfinAoristαναπαραστάσειαναπαρασταθεί
Griechische Definition zu αναπαριστάνω

αναπαριστάνω [anaparistáno] -ομαι Ρ (βλ. παριστάνω) : κάνω αναπαράσταση ενός γεγονότος ή πράγματος: Aυτόπτες μάρτυρες θα αναπαραστήσουν τα γεγονότα μπροστά στο δικαστήριο. Mακέτα που αναπαριστάνει την αρχαία Πομπηία / Ολυμπία.

[λόγ. ανα- παριστάνω μτφρδ. γαλλ. représenter]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αναπαριστάνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15