ανακτώ  Verb  [anakto, anaktw]

Ähnliche Bedeutung wie ανακτώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ανακτώ

... html. Ανακτήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2013.  «Η ιστορία του ποδοσφαίρου». sansimera.gr. http://www.sansimera.gr/articles/19. Ανακτήθηκε στις 18 Ιανουαρίου ...

... gr/media/files/KATASTATIKO_KANONISMOI/LAWSOFTHEGAME_2012_13_gre.pdf. Ανακτήθηκε στις 07 Ιανουαρίου 2013.  «Κανονισμός 4 - Εξοπλισμός Παικτών». olympiacosacademy ...

... 2017. Ανακτήθηκε στις 17  Φεβρουαρίου 2017. «ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ». (Ελληνικά) Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8  Νοεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze wiedererlangen

... Ich versorgte die Blumen in den Töpfen mit Wasser. Ob sie die frischen Farben, die sie vorgestern hatten, wiedererlangen werden? ...

Quelle: al_ex_an_der

Grammatik


ΑΝΑΚΤΩ
I regain
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανακτώανακτούμεανακτώμαιανακτόμαστε, ανακτώμεθα
ανακτάςανακτάτεανακτάσαιανακτάστε, ανακτάσθε
ανακτάανακτούν(ε)ανακτάταιανακτώνται
Imper
fekt
ανακτούσαανακτούσαμε
ανακτούσεςανακτούσατε
ανακτούσεανακτούσαν(ε)ανακτάτοανακτώντο
Aoristανέκτησαανακτήσαμεανακτήθηκαανακτηθήκαμε
ανέκτησεςανακτήσατεανακτήθηκεςανακτηθήκατε
ανέκτησεανέκτησαν, ανακτήσανεανακτήθηκεανακτήθηκαν, ανακτηθήκανε
Perf
ekt
έχω ανακτήσειέχουμε ανακτήσειέχω ανακτηθείέχουμε ανακτηθεί
έχεις ανακτήσειέχετε ανακτήσειέχεις ανακτηθείέχετε ανακτηθεί
έχει ανακτήσειέχουν ανακτήσειέχει ανακτηθείέχουν ανακτηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ανακτήσειείχαμε ανακτήσειείχα ανακτηθείείχαμε ανακτηθεί
είχες ανακτήσειείχατε ανακτήσειείχες ανακτηθείείχατε ανακτηθεί
είχε ανακτήσειείχαν ανακτήσειείχε ανακτηθείείχαν ανακτηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανακτώθα ανακτούμεθα ανακτώμαιθα ανακτόμαστε, θα ανακτώμεθα
θα ανακτάςθα ανακτάτεθα ανακτάσαιθα ανακτάστε, θα ανακτάσθε
θα ανακτάθα ανακτούν(ε)θα ανακτάταιθα ανακτώνται
Fut
ur
θα ανακτήσωθα ανακτήσουμε, θα ανακτήσομεθα ανακτηθώθα ανακτηθούμε
θα ανακτήσειςθα ανακτήσετεθα ανακτηθείςθα ανακτηθείτε
θα ανακτήσειθα ανακτήσουν(ε)θα ανακτηθείθα ανακτηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανακτήσειθα έχουμε ανακτήσειθα έχω ανακτηθείθα έχουμε ανακτηθεί
θα έχεις ανακτήσειθα έχετε ανακτήσειθα έχεις ανακτηθείθα έχετε ανακτηθεί
θα έχει ανακτήσειθα έχουν ανακτήσειθα έχει ανακτηθείθα έχουν ανακτηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανακτώνα ανακτούμενα ανακτώμαινα ανακτόμαστε, να ανακτώμεθα
να ανακτάςνα ανακτάτενα ανακτάσαινα ανακτάστε, να ανακτάσθε
να ανακτάνα ανακτούν(ε)να ανακτάταινα ανακτώνται
Aoristνα ανακτήσωνα ανακτήσουμε, να ανακτήσομενα ανακτηθώνα ανακτηθούμε
να ανακτήσειςνα ανακτήσετενα ανακτηθείςνα ανακτηθείτε
να ανακτήσεινα ανακτήσουν(ε)να ανακτηθείνα ανακτηθούν(ε)
Perfνα έχω ανακτήσεινα έχουμε ανακτήσεινα έχω ανακτηθείνα έχουμε ανακτηθεί
να έχεις ανακτήσεινα έχετε ανακτήσεινα έχεις ανακτηθείνα έχετε ανακτηθεί
να έχει ανακτήσεινα έχουν ανακτήσεινα έχει ανακτηθείνα έχουν ανακτηθεί
Imper
ativ
Presανακτάτεανακτάστε, ανακτάσθε
Aoristανάκτησεανακτήστε, ανακτήσετεανακτήσουανακτηθείτε
Part
izip
Presανακτώνταςανακτώμενος
Perfέχοντας ανακτήσειανακτημένος, -η, -οανακτημένοι, -ες, -α
InfinAoristανακτήσειανακτηθεί
Griechische Definition zu ανακτώ

ανακτώ [anaktó] ενεργ. αόρ. ανέκτησα, απαρέμφ. ανακτήσει : 1α.αποκτώ ξανά κτ. που έχω χάσει, που μου έχει αφαιρεθεί συνήθ. βίαια ή παράνομα· ξαναπαίρνω: Tο 1261 οι Bυζαντινοί ανέκτησαν την Kωνσταντινούπολη, που την είχαν καταλάβει οι Φράγκοι το 1204. Ο στρατός κατόρθωσε να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη. Ύστερα από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες ανέκτησε την περιουσία του. Aνέκτησε τα δικαιώματά του στο θρόνο. β. για ικανότητα, πλεονέκτημα κτλ. που είχα στερηθεί και που το αποκτώ πάλι· ξαναβρίσκω: Οι στρατιώτες μετά τη νίκη ανέκτησαν το ηθικό τους. Πρέπει να ανακτήσουμε το χαμένο κύρος μας. Ο ασθενής δεν μπόρεσε να ανακτήσει τις αισθήσεις του / τις δυνάμεις του. Πρέπει να δουλέψουμε εντατικά, για να ανακτήσουμε το χρόνο που χάσαμε. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ανακτώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15