αναγραφεύς  

  • Beamter
    upvotedownvote
  • Beamter des byzantinischen Staates
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Νικόμαχος ήταν γραμματικός και «αναγραφέας νόμων» στην αρχαία Αθήνα, με αντικείμενό του την επίσημη αναγραφή νόμων του κράτους σε ειδικές στήλες. Χαρακτηρίζεται ...

... καταγωγή από την Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Νικόμαχος (γραμματικός) και «αναγραφέας νόμων» στην αρχαία Αθήνα που αναφέρεται από τον Λυσία. Νικόμαχος (ζωγράφος) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagrafevs, anarrafevs, anagrafeys


Deutsche Synonyme zu: αναγραφεύς

Staatsdiener Beamter Bediensteter Staatsbediensteter

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15