ανέκδοτο Subst.  [anekdoto, anekthoto]

{der}    Subst.
(342)
{die}    Subst.
(46)

Etymologie zu ανέκδοτο

ανέκδοτο Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, κάποτε, όταν υπήρχε ομίχλη στη Μάγχη, λέγαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως ανέκδοτο, ότι η Ευρώπη είχε αποκλειστεί.Herr Präsident, damals machten wir in Großbritannien Witze über den Nebel im Ärmelkanal und dass daher der Kontinent von uns abgeschnitten war.

Übersetzung bestätigt

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αν και τα ανέκδοτα με δίδυμους έχουν γίνει κουραστικά τελευταία, θέλω απλώς να προσθέσω ότι είναι ευτύχημα που δεν έχετε ακόμη μετατραπεί σε σατανικά δίδυμα, διότι αυτό θα ήταν, βεβαίως, εξαιρετικά λυπηρό.im Namen der ALDE-Fraktion. (NL) Herr Präsident, Frau Ratsvorsitzende, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Obwohl sich Witze über Zwillinge in letzter Zeit etwas abgenutzt haben, möchte ich lediglich hinzufügen, dass die beiden zum Glück noch kein übles Zwillingspärchen keine evil twins geworden sind, denn das wäre natürlich äußerst bedauerlich.

Übersetzung bestätigt

Το να δικαιολογούμε την προτεινόμενη απόφαση επικαλούμενοι λόγους κόστους ακούγεται σαν ανέκδοτο.Die Begründung des vorgeschlagenen Beschlusses anhand von Kosten klingt wie ein Witz.

Übersetzung bestätigt

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μπορούσα να αρχίσω όπως κάποιο από τα παλιά ανέκδοτα: Έχω μερικά καλά νέα και μερικά κακά νέα· ποια θέλετε να ακούσετε πρώτα;Ich könnte mit einem dieser althergebrachten Witze beginnen: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören?

Übersetzung bestätigt

Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο σχετικά με το πώς κάθε Αμερικανός μπορεί να επιλέξει όποιο αυτοκίνητο θέλει, αρκεί να είναι ένα μαύρο Ford.Sie erinnerten mich an einen alten Witz, in dem es heißt, jeder Amerikaner könne sein Auto frei wählen, solange es ein schwarzer Ford ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ευθυμολόγημα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ανέκδοτος -η -ο


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback