ανάμεσα Adv.  [anamesa]

(12564)
(93)

Etymologie zu ανάμεσα

ανάμεσα mittelgriechisch ἀνάμεσα ἀνάμεσον altgriechisch ἀνάμεσος ἀνά + μέσος


GriechischDeutsch
Εν τω μεταξύ (μέχρι τη λήξη του τελευταίου QC που δεν περιέχει αυτές τις πληροφορίες), στον TSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πεδίο «Sie» και η συσχετισμένη επέκταση «Προσδιορισμοί», π.χ. φιλτράροντας τα πιστοποιητικά μέσω ειδικού/ειδικών OID που καθορίζονται από τον CSPQC, τα οποία χρησιμοποιούνται ενδεχομένως από τον CSPQC για να κάνει διάκριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους QC (κάποια από τα οποία υποστηρίζονται από SSCD, ενώ κάποια άλλα όχι) και τα οποία περιέχουν ρητές «πληροφορίες υποστήριξης SSCD» όσον αφορά τα πιστοποιητικά που φιλτράρονται μέσω της χρήσης «Προσδιοριστών».Zwischenzeitlich (bis das letzte QC, das diese Information nicht enthält, abläuft), sollte die TSL das Feld „Sie“ und die entsprechende Erweiterung „Qualifications“ nutzen, z. B. zum Filtern von Zertifikaten durch spezielle CSPQC-definierte OIDs, die von den CSPQC potenziell zur Unterscheidung zwischen unterschiedlichen QC-Typen (einige mit, einige ohne SSCD-Unterstützung) verwendet werden und im Hinblick auf diese gefilterten Zertifikate durch die Nutzung von „Kennzeichnern“ eindeutige „SSCD support information“ enthalten.

Übersetzung bestätigt

Το διάγραμμα 1 παρακάτω περιγράφει την αναμενόμενη ροή, για μια ενιαία υπηρεσία πιστοποίησης, ανάμεσα σε πιθανές καταστάσεις εποπτείας/διαπίστευσης:Die nachstehende Abbildung 1 beschreibt den zu erwartenden Wechsel zwischen Aufsichtsbzw. Akkreditierungsstatus eines einzelnen Zertifizierungsdienstes:

Übersetzung bestätigt

Οι φορείς χρέωσης διοδίων ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές χρέωσης σε σχέση με τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ή/και οχημάτων και δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε χρήστες ΕΥΤ, κατά την έννοια της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά [5].Die Mauterheber können für verschiedene Nutzerund/oder Fahrzeugkategorien eine unterschiedliche Tarifgestaltung zugrunde legen, sollten jedoch im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt [5] (Dienstleistungsrichtlinie) nicht zwischen EETS-Nutzern unterscheiden.

Übersetzung bestätigt

οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε επιχορήγηση δράσης και επιχορήγηση λειτουργίας, καιkönnen die Begünstigten zwischen maßnahmebezogenen Finanzhilfen und Betriebskostenzuschüssen wählen, und

Übersetzung bestätigt

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα ανάμεσα στα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ευκολότερη κατανόηση, είναι σημαντικό οι κατάλογοι να έχουν ενιαία μορφή σε όλη την Κοινότητα.Um den elektronischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und um die Transparenz und die Verständlichkeit zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Listen in der gesamten Gemeinschaft einheitlich präsentiert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανάμεσα.Griechische Definition zu ανάμεσα

ανάμεσα [anámesa] επίρρ. : λειτουργεί: I. κυρίως ως πρόθεση και δηλώνει: 1. τόπο: Ένα διώροφο ανάμεσα σε πολυκατοικίες. ανάμεσα σε δυο βουνά. ανάμεσα στα χόρτα / στα κλαδιά / στους θάμνους. Kοίτα ένα χωριουδάκι ανάμεσα στους λόφους. Bγήκε φωτογραφία ανάμεσα στα εγγόνια της. Kάθισαν ανάμεσά μας. ανάμεσα στα φρύδια του. ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο στρώμα. ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Aφρική βρίσκεται η Mεσόγειος θάλασσα. || (λογοτ., λαϊκότρ.) ανάμεσα ουρανού και γης. ανάμεσα τρεις θάλασσες, από τρεις θάλασσες. ΦΡ είμαι / στέκομαι ανάμεσα στο και πρόταση με το να, αμφιταλαντεύομαι: Είμαι ανάμεσα στο να πάω ή όχι. || σε φυσικά σύνορα: H Aνδόρα βρίσκεται ανάμεσα στην Iσπανία και τη Γαλλία. || διέλευση: Mια γάτα πέρασε (από) ανάμεσα από τα πόδια του. Mην περνάτε ανάμεσα από τις γραμμές του τρένου. || μέσα σε: Tα ποτάμια κυλούν ανάμεσα στις όχθες τους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback