ανάγνωσις  

  • Anzeige
    upvotedownvote
  • leben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ακόμη να γράφωσιν εις την απλήν διάλεκτον. Η ακολουθία και η δημόσιος ανάγνωσις εγίνοντο εις την εκκλησία Λατινιστί, και σπανίως εξηγούντο. Οι επίσκοποι ...

... Σαίξπηρ Κριτική για το θέατρο του Σίλερ Κριτική με τίτλο «Φιλολογική ανάγνωσις για τα μάτια της ψυχής» του Γρ. Παλαμά Μελέτες για τον Ι. Πολυλά και Γ ...

... εξέλιπε και η επιγραφή, ώστε δεν είναι δυνατόν η παλαιά ανάγνωσις να εξελέγχθη. Πάντως η ανάγνωσις «Θεοδοσίου» πρέπει να θεωρήται απολύτως ασφαλής Τις ούτος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagnosis, anarnosis, anagnwsis


Deutsche Synonyme zu: ανάγνωσις

Anzeigegerät Bildschirm Monitor Anzeige Schirm Display Annonce Werbebanner Zeitungsinserat Kleinanzeige Fließtextanzeige Inserat Zeitungsanzeige Zeitungsannonce Strafanzeige hausen leben wohnen jemandes Zuhause sein (irgendwo) zu Hause sein (sein) Zuhause haben (etwas) sein Zuhause nennen residieren Existenz Dasein irdisches Dasein existieren vegetieren am Leben sein lebendig sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15