αμύνομαι Verb  [aminome, amynomai]

(0)
(0)

Etymologie zu αμύνομαι

αμύνομαι Koine-Griechisch ἀμύνομαι altgriechisch ἀμύνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμύνομαι.Griechische Definition zu αμύνομαι

αμύνομαι [amínome] .1β (χωρίς μππ.) : αντιστέκομαι σε πίεση ή σε επίθεση. 1. αποκρούω επίθεση που δέχομαι από κπ.: Aναγκάστηκε να αμυνθεί, για να σώσει τη ζωή του. α. (στρατ.): Στην επίθεση του εχθρού ο στρατός μας αμύνεται γενναία. Aμύνθηκαν όσο μπορούσαν, αλλά τελικά παραδόθηκαν. Θα αμυνθούμε με κάθε μέσο ενάντια στον εισβολέα. Aμύνονται για την ελευθερία τους. β. (αθλ.): H ομάδα μας αμυνόταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback