αμφίβολος Adj.  [amfivolos, amfibolos]

  Adj.
(3)
  Adj.
(3)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu αμφίβολος

αμφίβολος αμφί + βάλλω (: χτυπώ) Η αρχική σημασία της λέξης ήταν «αυτός που βάλλεται από όλες τις πλευρές»


GriechischDeutsch
Η ρήτρα αυτή, ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της οποίας ήταν αμφίβολος, προέβλεπε ότι οι Pilkington και Interpane θα μπορούσαν να εφοδιάζονται ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους από διαφορετικά εργοστάσια των δύο κοινών επιχειρήσεων.Diese Klausel, deren akzessorischer Charakter zweifelhaft war, sah vor, dass Pilkington und Interpane sich jederzeit entsprechend ihres Bedarfs von verschiedenen Fabriken der beiden gemeinsamen Unternehmen beliefern lassen konnten.

Übersetzung bestätigt

5.3.1 Ενίοτε, το άρθρο 5α εφαρμόζεται σε στοιχεία ο «μη ουσιώδης» χαρακτήρας των οποίων είναι μάλλον αμφίβολος.5.3.1 Bisweilen wird Artikel 5a auf Bestimmungen angewandt, bei denen mehr als zweifelhaft ist, ob sie wirklich "nicht wesentlicher" Natur sind.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αμφίβολος.Griechische Definition zu αμφίβολος

αμφίβολος, επίθ.

(Προκ. για πρόσωπα ή με λ. όπως νους, καρδιά, ψυχή) που βρίσκεται σε αμφιβολία:
(Βησσ., Επιστ. 368
μη στέκεις τώρ’ αμφίβολη στο να πιστέψεις (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [1229]· Γ́ [1190]).
[αρχ. επίθ. αμφίβολος. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback