αμοιβαία  

 • beiderseits
  upvotedownvote
 • gegenseitige
  upvotedownvote
 • im Gegenzug
  upvotedownvote
 • wechselseitig
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Χρηματιστηρίου Αθηνών on-line τραπεζική ενημέρωση Αμοιβαία Κεφάλαια Eurobank Αμοιβαία κεφάλαια Alpha bank Αμοιβαία κεφάλαια Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος[νεκρός σύνδεσμος] ...

... υποδοχών Αμοιβαία υποδοχή από έξαρση Αμοιβαία υποδοχή από τριπλότητα Αμοιβαία υποδοχή από όρια Αμοιβαία υποδοχή από πρόσωπο Το φαινόμενο της αμοιβαίας υποδοχής ...

... απαιτείται ο αμοιβαίος αποκλεισμών των διεργασιών όταν οι διεργασίες φτάνουν στην κρίσιμη περιοχή αφαίρεσης του κόμβου. Όταν η μια διεργασία αμοιβαία αποκλείει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amivea, amoibaia


Deutsche Synonyme zu: αμοιβαία

wechselseitig mutual gegenseitig mutuell reziprok beiderseits im Gegenzug entsprechend umgekehrt andersrum andersherum hingegen wiederum dagegen dafür beidseitig duplex

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15