{η}  αμαξιά Subst.  [amaksia]

{die}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Fuhrwerk
Fuhre

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμαξιά.Singular

Plural

Nominativdie Fuhre

die Fuhren

Genitivder Fuhre

der Fuhren

Dativder Fuhre

den Fuhren

Akkusativdie Fuhre

die Fuhren
Griechische Definition zu αμαξιά

αμαξιά [amaksjá] η,

coachful or cartload (syn αμάξι 2c, αμαξοφόρτωμα):
μετάφερα μια αμαξιά ανθρώπους |
μια αμαξιά ξύλα, σανό, άμμο |
δέκα αμαξιές χαλίκι |
αυτό το χόρτο είναι δυο αμαξιές |
το εμπόρευμα θα πάρει αρκετές αμαξιές
[fr LMG αμαξιά (Somavera), der of αμάξι w. suff -έα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback