αιωρούμαι Verb  [eorume, aiwroymai]

  Verb
(2)
baumeln (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αιωρούμαι

αιωρούμαι altgriechisch αἰωροῦμαι, Passiv von αἰωρέω / αἰωρῶ


GriechischDeutsch
Αλλά πραγματικά μπορώ να αιωρούμαι.Aber ich kann wirklich schweben.

Übersetzung nicht bestätigt

Η κα Μπλουμ νομίζει ότι μπορώ να αιωρούμαι.Mrs. Bloom denkt, ich kann schweben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
ταλαντεύομαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αιωρούμαι

αιωρούμαι [eorúme] .9β : 1α.κινούμαι ενώ είμαι κρεμασμένος ή στερεωμένος σε σταθερό σημείο· (πρβ. ταλαντεύομαι): Aιωρείται η καντήλα της εκκλησίας / το εκκρεμές. Tο σώμα του κρεμασμένου αιωρούνταν στο κενό. β. κινούμαι ή μένω ακίνητος στο κενό: Mαύρα σύννεφα αιωρούνται στον ουρανό. Mια αχτίδα του ήλιου μπήκε στο δωμάτιο και φώτισε την αιωρούμενη σκόνη. Σωματίδια που αιωρούνται μέσα στο νερό. γ. για κτ. που φαίνεται ότι αιωρείται: Είδαν την κορυφή του βουνού να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback