αδικώ Verb  [adiko, athiko, adikw]

  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu αδικώ

αδικώ altgriechisch ἀδικέω, -ῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αδίκως
αδικών

Grammatik

Grammatik zu αδικώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αδικώαδικούμεαδικούμαιαδικούμαστε
αδικείςαδικείτεαδικείσαιαδικείστε
αδικείαδικούν(ε)αδικείταιαδικούνται
Imper
fekt
αδικούσααδικούσαμεαδικούμουναδικούμαστε
αδικούσεςαδικούσατε
αδικούσεαδικούσαν(ε)αδικούνταν, αδικείτοαδικούνταν, αδικούντο
Aoristαδίκησααδικήσαμεαδικήθηκααδικηθήκαμε
αδίκησεςαδικήσατεαδικήθηκεςαδικηθήκατε
αδίκησεαδίκησαν, αδικήσαν(ε)αδικήθηκεαδικήθηκαν, αδικηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αδικήσει
έχω αδικημένο
έχουμε αδικήσει
έχουμε αδικημένο
έχω αδικηθεί
είμαι αδικημένος, -η
έχουμε αδικηθεί
είμαστε αδικημένοι, -ες
έχεις αδικήσει
έχεις αδικημένο
έχετε αδικήσει
έχετε αδικημένο
έχεις αδικηθεί
είσαι αδικημένος, -η
έχετε αδικηθεί
είστε αδικημένοι, -ες
έχει αδικήσει
έχει αδικημένο
έχουν αδικήσει
έχουν αδικημένο
έχει αδικηθεί
είναι αδικημένος, -η, -ο
έχουν αδικηθεί
είναι αδικημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα αδικήσει
είχα αδικημένο
είχαμε αδικήσει
είχαμε αδικημενο
είχα αδικηθεί
ήμουν αδικημένος, -η
είχαμε αδικηθεί
ήμαστε αδικημένοι, -ες
είχες αδικήσει
είχες αδικημένο
είχατε αδικήσει
είχατε αδικημένο
είχες αδικηθεί
ήσουν αδικημένος, -η
είχατε αδικηθεί
ήσαστε αδικημένοι, -ες
είχε αδικήσει
είχε αδικημένο
είχαν αδικήσει
είχαν αδικημένο
είχε αδικηθεί
ήταν αδικημένος, -η, -ο
είχαν αδικηθεί
ήταν αδικημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αδικώθα αδικούμεθα αδικούμαιθα αδικούμαστε
θα αδικείςθα αδικείτεθα αδικείσαιθα αδικείστε
θα αδικείθα αδικούν(ε)θα αδικείταιθα αδικούνται
Fut
ur
θα αδικήσωθα αδικήσουμεθα αδικηθώθα αδικηθούμε
θα αδικήσειςθα αδικήσετεθα αδικηθείςθα αδικηθείτε
θα αδικήσειθα αδικήσουν(ε)θα αδικηθείθα αδικηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αδικήσει
θα έχω αδικημένο
θα έχουμε αδικήσει
θα έχουμε αδικημένο
θα έχω αδικηθεί
θα είμαι αδικημένος, -η
θα έχουμε αδικηθεί
θα είμαστε αδικημένοι, -ες
θα έχεις αδικήσει
θα έχεις αδικημένο
θα έχετε αδικήσει
θα έχετε αδικημένο
θα έχεις αδικηθεί
θα είσαι αδικημένος, -η
θα έχετε αδικηθεί
θα είστε αδικημένοι, -η
θα έχει αδικήσει
θα έχει αδικημένο
θα έχουν αδικήσει
θα έχουν αδικημένο
θα έχει αδικηθεί
θα είναι αδικημένος, -η, -ο
θα έχουν αδικηθεί
θα είναι αδικημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αδικώνα αδικούμενα αδικούμαινα αδικούμαστε
να αδικείςνα αδικείτενα αδικείσαινα αδικείστε
να αδικείνα αδικούν(ε)να αδικείταινα αδικούνται
Aoristνα αδικήσωνα αδικήσουμε, να αδικήσομενα αδικηθώνα αδικηθούμε
να αδικήσειςνα αδικήσετενα αδικηθείςνα αδικηθείτε
να αδικήσεινα αδικήσουν(ε)να αδικηθείνα αδικηθούν(ε)
Perfνα έχω αδικήσει
να έχω αδικημένο
να έχουμε αδικήσει
να έχουμε αδικημένο
να έχω αδικηθεί
να είμαι αδικημένος, -η
να έχουμε αδικηθεί
να είμαστε αδικημενοι, -ες
να έχεις αδικήσει
να έχεις αδικημένο
να έχετε αδικήσει
να έχετε αδικημένο
να έχεις αδικηθεί
να είσαι αδικημένος, -η
να έχετε αδικηθεί
να είστε αδικημένοι, -ες
να έχει αδικήσει
να έχει αδικημένο
να έχουν αδικήσει
να έχουν αδικημένο
να έχει αδικηθεί
να είναι αδικημένος, -η, -ο
να έχουν αδικηθεί
να είναι αδικημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presαδικείτεαδικείστε
Aoristαδίκησεαδικήστε, αδικήσετεαδικήσουαδικηθείτε
Part
izip
Presαδικώντας
Perfέχοντας αδικήσει, έχοντας αδικημένοαδικημένος, -η, -οαδικημένοι, -ες, -α
InfinAoristαδικήσειαδικηθεί

Griechische Definition zu αδικώ

αδικώ [aδikó] -ούμαι : 1.παραβαίνω το δίκαιο, διαπράττω αδικίες: Mε συγχωρείς αν σε αδίκησα. Iσχυρίζεται ότι αδικήθηκε. Tελικά ο καθηγητής δεν αδίκησε κανέναν. (έκφρ.) αδικημένος από τη φύση / τον αδίκησε η φύση, για άνθρωπο με εκ γενετής αναπηρία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback