{ο}  αγκώνας Subst.  [agkonas, agkwnas]

{der}    Subst.
(34)
{der}    Subst.
(20)

Etymologie zu αγκώνας

αγκώνας altgriechisch ἀγκών


GriechischDeutsch
Τα χέρια του ανδρεικέλου πρέπει να στηρίζονται στους μηρούς του με τους αγκώνες να αγγίζουν το ερεισίνωτο του καθίσματος. Τα πόδια πρέπει να εκτείνονται στο μέγιστο και, αν είναι δυνατόν, να είναι παράλληλα. Οι φτέρνες πρέπει να εφάπτονται του εδάφους.Die Hände der Prüfpuppe müssen auf ihren Oberschenkeln liegen und ihre Ellbogen müssen die Rückenlehne berühren. Die Beine müssen ausgestreckt werden und wenn möglich parallel sein; die Fersen müssen den Boden berühren.

Übersetzung bestätigt

Οι αγκώνες πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα άνω άκρα των βραχιόνων να ευθυγραμμίζονται στενά με το στέρνο.Die Ellbogen müssen so angeordnet sein, dass die Oberarme eng am Brustbein anliegen.

Übersetzung bestätigt

Σε ορισμένους ασθενείς, οι δερματικές αλλοιώσεις στους αγκώνες υποχώρησαν μετά από μείωση της δόσης του CYSTAGON.Bei einigen Patienten bildeten sich die Hautläsionen an den Ellbogen nach einer Reduktion der CYSTAGON-Dosis zurück.

Übersetzung bestätigt

Σε ορισμένους ασθενείς, οι δερματικές αλλοιώσεις στους αγκώνες υποχώρησαν μετά από μείωση της δόσης της κυστεαμίνης άμεσης αποδέσμευσης (βλ. παράγραφο 4.4).Bei einigen Patienten regredierten die Hautläsionen an den Ellbogen nach einer Verringerung der Dosis des Cysteamins mit sofortiger Freisetzung (siehe Abschnitt 4.4).

Übersetzung bestätigt

Σε παιδιά στα οποία χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις διαφόρων σκευασμάτων κυστεαμίνης (υδροχλωρική κυστεαμίνη ή κυσταμίνη ή διτρυγική κυστεαμίνη) κυρίως πέραν της μέγιστης δόσης 1,95 g/m2 /ημέρα, παρατηρήθηκαν περιστατικά συνδρόμου τύπου Ehlers-Danlos και αγγειακές διαταραχές στους αγκώνες.Bei Kindern wurde unter einer Behandlung mit hohen Dosen von unterschiedlichen CysteaminPräparaten (Cysteaminchlorhydrat oder Cystamin oder Cysteaminbitartrat), die meist die maximale Tagesdosis von 1,95 g/m2 überschritten, über das Auftreten eines Syndroms ähnlich dem EhlersDanlos-Syndrom sowie Gefäßstörungen im Bereich der Ellbogen berichtet.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Ellenbogen
EllbogenGriechische Definition zu αγκώνας

αγκώνας ο [aŋgónas] : η εξωτερική γωνία που σχηματίζεται από την άρθρωση ανάμεσα στο βραχίονα και στον αντιβραχίονα των ανθρώπων: Ο δεξιός / ο αριστερός αγκώνας. Aκούμπησε τους αγκώνες του στο τραπέζι. || (επέκτ.) το τμήμα του μανικιού ενός ρούχου που σκεπάζει τον αγκώνα: Tο σακάκι είχε μπαλώματα στους αγκώνες. Tο πουκάμισο ήταν τριμμένο στους αγκώνες.

[μσν. αγκώνας < αρχ. ἀγκών, αιτ. -ῶνα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback